LASTEST NEWS

08 ส.ค. 2565ประกาศผลสอบ 38 ค.(2) ปี 2565 ดูรายชื่อผู้สอบผ่าน และคะแนนสอบ 11 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป 07 ส.ค. 2565องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 22 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-11 สิงหาคม 2565 07 ส.ค. 2565โรงเรียนเทศบาล1 (ชุมชนสันมะเค็ด) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้-11 สิงหาคม 2565 07 ส.ค. 2565ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ จ.น่าน 07 ส.ค. 2565โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 สิงหาคม 2565 07 ส.ค. 2565โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ วุฒิป.ตรี 16,000.-บาท / ป.โท 21,170.-บาท 06 ส.ค. 2565ด่วน! สพฐ.คืนอัตราพนักงานราชการ ให้เขตพื้นที่การศึกษา เตรียมเปิดสอบทั่วประเทศ 06 ส.ค. 2565ลุ้นตัวโก่ง! กมธ.วิสามัญฯแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 เสียงแตก 06 ส.ค. 2565“ตรีนุช”พ้ออย่าใช้วาทะกรรมทางการเมืองขวางการศึกษาของเด็ก 06 ส.ค. 2565สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2565

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่เลขานุการ สำนักงานอำนวยการ เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 19 ก.ค. 2565 เวลา 22:38 น.
  • 779
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่เลขานุการ สำนักงานอำนวยการ เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่เลขานุการ สำนักงานอำนวยการ เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เลขานุการ สำนักงานผู้อำนวยการ งบประมาณรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เลขานุการ สำนักงานผู้อำนวยการ ด้วยงบประมาณรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครเงื่อนไขการจ้างตามสัญญา
    1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เลขานุการ สำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
    1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
    1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองหรือตาแหน่งข้าราชการอื่น
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
12. ไม่เป็นผู้เคยทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ (เลขานุการ)
1. เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญในงานเอกสาร สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น Infographic, Microsoft Office, Photoshop ฯลฯ
3. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างคล่องแคล่ว

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    รับสมัครคัดเลือก ณ ห้องงานบุคคล อาคาร สธ.9 ชั้น 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โทร. 0-2583-7030 , 0-2583-8311 ต่อ 9101 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30–15.00 น. หรือทาการสมัครผ่านช่องทางอีเมล hrm@skn.ac.th ในระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 – 27 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัคร
  • 19 ก.ค. 2565 เวลา 22:38 น.
  • 779

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^