LASTEST NEWS

02 ต.ค. 2565กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศยกเลิกบัญชีฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 02 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดระยอง - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ระยอง 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดระนอง - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ระนอง 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ร้อยเอ็ด 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดยะลา - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ยะลา 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ยโสธร 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.แม่ฮ่องสอน 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.มุกดาหาร 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.มหาสารคาม

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 18 - 26 กรกฎาคม 2565

  • 15 ก.ค. 2565 เวลา 13:11 น.
  • 7,976
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 18 - 26 กรกฎาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 18 - 26 กรกฎาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
    อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา
    วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
    วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
    ค่าตอบแทน 18,000.-บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
           ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้อง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
           (1) มีสัญชาติไทย
           (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
           (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
           (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
           (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
           (7) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
           (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
           (2) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ.รับรองและตรงตามวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
           (3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนของคุรุสภา (ไม่รับหนังสือประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ)

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่
           ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาพสินธุ์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 18 - 26 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มบริหารงานบุคคล หรือที่ www.kalasin2.go.th
    3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 300 บาท โดยชำระเงินได้ที่สถานที่รับสมัคร

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 15 ก.ค. 2565 เวลา 13:11 น.
  • 7,976

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^