LASTEST NEWS

02 ต.ค. 2565กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศยกเลิกบัญชีฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 02 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดระยอง - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ระยอง 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดระนอง - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ระนอง 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ร้อยเอ็ด 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดยะลา - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ยะลา 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ยโสธร 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.แม่ฮ่องสอน 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.มุกดาหาร 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.มหาสารคาม

กศน.จังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการตำแหน่งอื่น ๆ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 ก.ค.2565

  • 09 ก.ค. 2565 เวลา 17:03 น.
  • 4,651
กศน.จังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการตำแหน่งอื่น ๆ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 ก.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กศน.จังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการตำแหน่งอื่น ๆ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อ กลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
          1) ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ปกติจำนวน 1 อัตรา
              อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
              ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กศน.อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
              คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ปกติ
              1. ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา เช่น ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาศาสตรบัณฑิต และ/หรือวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.รับรอง และ/หรือคุรุสภาให้การรับรอง
              2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

    1.2 กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
          1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
              อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
              ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กศน.อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
              คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
              1. ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
              2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
          2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
              อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
              ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กศน.อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
              คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
              1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา การบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป(ต้องมีการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
              2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

    รวม จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราค่าตอบแทน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1
สิทธิประโยชน์ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จะได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ระยะเวลาการจ้าง จะทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป เป็นเวลา 1 ปี และเมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานราชการ(คพร.) กำหนดจะต่อสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี หรือขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่ายังจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2567 ตามกรอบอัตรากำลังที่คพร.กำหนด รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ 2564– 2567)

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ในแต่ละตำแหน่ง

3. การรับสมัคร วิธีการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
    ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถขอรับใบสมัคร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก โดยให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) 

 หมายเหตุ : ผู้ที่มาสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามสากลนิยม ห้ามสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์ และสวมร้องเท้าแตะ มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังกล่าว

ประกาศรับสมัคร
  • 09 ก.ค. 2565 เวลา 17:03 น.
  • 4,651

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^