LASTEST NEWS

02 ต.ค. 2565กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศยกเลิกบัญชีฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 02 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดระยอง - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ระยอง 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดระนอง - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ระนอง 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ร้อยเอ็ด 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดยะลา - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ยะลา 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ยโสธร 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.แม่ฮ่องสอน 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.มุกดาหาร 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.มหาสารคาม

โรงเรียนเทิงวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 11,600.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-21 ก.ค.65

  • 09 ก.ค. 2565 เวลา 08:16 น.
  • 1,618
โรงเรียนเทิงวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 11,600.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-21 ก.ค.65

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเทิงวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 11,600.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-21 กรกฎาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเทิงวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ด้วยทางโรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จะรับสมัครอัตราจ้างเพื่อจัดจ้างเป็นครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์ฉะนั้น จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจัดจ้าง
    ชื่อตำแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์
    อัตราว่าง 1 อัตรา
    ค่าตอบแทน 11,600 บาท/เดือน
    ระยะเวลาจ้าง 8 เดือน
    ขอบข่ายของงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ และงานที่หัวหน้ากลุ่มงานมอบหมาย

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          - มีสัญชาติไทย
          - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          - ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
          - ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
          - ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          - ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          - เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
          - มีใบประกอบวิชาชีพครู
          - มีความรู้ความสามารถในการออกแบบเว็บไซส์ ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
          - สามารถทำงานในวันหยุดราชการได้ (หากมีเหตุจำเป็น)

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
    ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ อาคาร 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 4 - 21 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ


 

อ่านเพิ่มเติม

  • 09 ก.ค. 2565 เวลา 08:16 น.
  • 1,618

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^