LASTEST NEWS

04 ต.ค. 2566โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 8,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10 ตุลาคม 2566 04 ต.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-7 ตุลาคม 2566 03 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นนทบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.นนทบุรี 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ตรัง เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ตรัง เขต 2 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 03 ต.ค. 2566ครม.ไฟเขียว “ธนุ” คว้าเก้าอี้เลขาธิการกพฐ.คุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 03 ต.ค. 2566“อรรถพล” สวดยับโยกย้ายไม่เป็นธรรม เตรียมยื่นหนังสือลาออก 03 ต.ค. 2566ปลัด ศธ.น้ำตาคลอ ชี้รับไม่ได้ถูกย้ายไป สกศ. !!!จ่อลาออก 02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 11,680.-บาท ตั้งแต่ 6-19 ก.ค.2565

  • 07 ก.ค. 2565 เวลา 22:07 น.
  • 8,764
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 11,680.-บาท ตั้งแต่ 6-19 ก.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 11,680.-บาท ตั้งแต่ 6-19 ก.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 5 แผนกวิชา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะจ้าง/อัตราค่าจ้าง
    1.1 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
    1.2 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
           ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 โดยอนุโลม ดังนี้
           (1) มีสัญชาติไทย
           (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
           (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
           (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
           (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
           (6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
           (7) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ลาออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
           (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
           (9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
           (10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           (11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
           (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
           (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
           (14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
           (15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
           2.2.1 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
                     - ได้รับปริญญาตรีหรือสูงกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าทางสาขาวิชา
                       (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

3. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

1. แผนกวิชา ช่างยนต์ (จำนวน 1 อัตรา)
    - เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเคื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยียานยนต์/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง (จำนวน 2 อัตรา)
    - สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้าและเมคคาทรอนิกส์/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีวัดคุมทางอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต/วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตเทคโนโลยีไฟฟ้า/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง (จำนวน 1 อัตรา)
    - สาขาวิชา ก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง)/อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา)/เทคโนโลยีก่อสร้าง/เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมโยธา)/วิศวกรรมก่อสร้าง/เทคโนโลยีการก่อสร้าง/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. แผนกวิชา สถาปัตยกรรม (จำนวน 1 อัตรา)
    - สาขาวิชา สถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตย์/สถาปัตยกรรมภายใน/เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน/ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
5. แผนกวิชา การบัญชี (จำนวน 1 อัตรา)
    - สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี/การบัญชี/ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • 07 ก.ค. 2565 เวลา 22:07 น.
  • 8,764

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <