LASTEST NEWS

08 ส.ค. 2565ประกาศผลสอบ 38 ค.(2) ปี 2565 ดูรายชื่อผู้สอบผ่าน และคะแนนสอบ 11 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป 07 ส.ค. 2565องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 22 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-11 สิงหาคม 2565 07 ส.ค. 2565โรงเรียนเทศบาล1 (ชุมชนสันมะเค็ด) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้-11 สิงหาคม 2565 07 ส.ค. 2565ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ จ.น่าน 07 ส.ค. 2565โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 สิงหาคม 2565 07 ส.ค. 2565โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ วุฒิป.ตรี 16,000.-บาท / ป.โท 21,170.-บาท 06 ส.ค. 2565ด่วน! สพฐ.คืนอัตราพนักงานราชการ ให้เขตพื้นที่การศึกษา เตรียมเปิดสอบทั่วประเทศ 06 ส.ค. 2565ลุ้นตัวโก่ง! กมธ.วิสามัญฯแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 เสียงแตก 06 ส.ค. 2565“ตรีนุช”พ้ออย่าใช้วาทะกรรมทางการเมืองขวางการศึกษาของเด็ก 06 ส.ค. 2565สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2565

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่บัดนี้-3 ก.ค.65 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  • 29 มิ.ย. 2565 เวลา 20:45 น.
  • 3,452
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่บัดนี้-3 ก.ค.65 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่บัดนี้-3 ก.ค.65 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

1. ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

2. อัตราค่าจ้าง
วุฒิปริญญาตรี 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
วุฒิปริญญาตรี 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 - 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร)
3.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.5 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
3.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
3.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
3.8 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ

4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูอัตราจ้าง
4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีใน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษเป็นผู้ที่สามารถสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายได้
4.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
4.3 มีประสบการณ์การสอนระดับมัธยมศึกษา (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

5. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับครูอัตราจ้าง
5.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอนตามสาขาที่กำหนด
5.2 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ㆍ8.30 - 16.30 น. ณ บริหารงานบุคคลหรือ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ติดต่อ/สอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 02 412 9103 ต่อ 3

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศรับสมัคร  ใบสมัคร
  • 29 มิ.ย. 2565 เวลา 20:45 น.
  • 3,452

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^