LASTEST NEWS

25 มิ.ย. 2565ระเบียบการสอบ การแต่งกายเข้าสอบ และผู้สอบบที่ติดเชื้อ COVID-19 ทำอย่างไร สอบรับราชการ ตำแหน่ง 38 ค.(2) 25 มิ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ บรรจุเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 24 มิ.ย. 2565กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 53 อัตรา สำรองอีก 178 อัตรา - รายงานผ่านระบบออนไลน์4 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรฯ 38 ค.(2) กระทรวงศึกษาธิการ 24 มิ.ย. 2565กศจ.สุพรรณบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 22 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 23 มิ.ย. 2565โอ้โห! สำนักงาน กขค.เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน เงินเดือน 120,000 + เงินประจำตำแหน่ง 20,000 ไม่ต้องผ่านภาค ก 23 มิ.ย. 2565“อัมพร”ติวเข้มจี้ครูปรับการสอนหนุน Active Learning 23 มิ.ย. 2565สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.2565 23 มิ.ย. 2565“อัมพร” ฮึ่มสอบคัดผอ.เขตพื้นที่ห้ามมีทุจริต อย่าหลงเชื่อแก๊งตกเบ็ดเรียกรับเงิน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 26,000-35,000.-บาท (ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู)

  • 20 มิ.ย. 2565 เวลา 15:00 น.
  • 5,487 ครั้ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 26,000-35,000.-บาท (ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู)

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 26,000-35,000.-บาท (ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐมีสถานภาพเป็นองค์การมหาชนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน จำนวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
- มีสัญชาติไทย
- สามารถทำงานให้โรงเรียนได้เต็มเวลา
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับโรงเรียน

1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่สายวิชาการ ครูสอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาทางด้านภูมิศาสตร์ สาขาวิชาทางด้านสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสังคมศาสตร์ จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
- มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือเทียบเท่า
- หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่สายวิชาการ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
- เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือเทียบเท่า
- หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทุกตำแหน่ง
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท/เอก 3.25 ขึ้นไป
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ดี
- สามารถปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายได้

อนึ่ง หากผู้สมัครสอบเพื่อคัดเลือกตำแหน่งที่ 1 – 2 อยู่ระหว่างการรอผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือมีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดข้างต้น โรงเรียนจะพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและหากผ่านการคัดเลือก โรงเรียนทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างสัญญารายปีก่อน และเมื่อมีผลการสอบตามเกณฑ์ข้างต้นแล้วและมีพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสม โรงเรียนจึงจะบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่

2. การรับสมัคร
2.1 กำหนดการและสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้จาก www.mwit.ac.th และยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ (1) ทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (ems) ถึงงานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้าย) หรือ (2) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hr@mwit.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 459-0-47124-8) จำนวน 150 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hr@mwit.ac.th

3. อัตราเงินเดือนขั้นต้นและประโยชน์ตอบแทน
3.1 เงินเดือนขั้นต้นตามวุฒิการศึกษา
- เจ้าหน้าที่สายวิชาการอัตราเงินเดือนระดับปริญญาโท 26,000 บาท ระดับปริญญาเอก 35,000 บาท
- ผู้ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครมาก่อนอาจได้รับการพิจารณาค่าประสบการณ์ ตามระเบียบของโรงเรียน

3.2 ประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับนอกจากเงินเดือน
(1) เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน
(2) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเอง คู่สมรสและบุตรจำนวนไม่เกิน 3 คน ตามระเบียบของโรงเรียน ส่วนบิดา มารดา ของเจ้าหน้าที่จะได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของโรงเรียน แต่ไม่เกินคนละ 15,000 บาท ต่อปีงบประมาณ หรืออาจเลือกวิธีทำประกันสุขภาพคนละไม่เกิน 15,000 บาท ต่อปีงบประมาณ
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรตามระเบียบของโรงเรียน
(4) เงินทดแทนตามระเบียบของโรงเรียนในกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน
(5) สิทธิ์ในการลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วยและการลาอื่น ๆ ตามระเบียบของโรงเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร, ใบสมัคร
  • 20 มิ.ย. 2565 เวลา 15:00 น.
  • 5,487 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^