LASTEST NEWS

25 มิ.ย. 2565ระเบียบการสอบ การแต่งกายเข้าสอบ และผู้สอบบที่ติดเชื้อ COVID-19 ทำอย่างไร สอบรับราชการ ตำแหน่ง 38 ค.(2) 25 มิ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ บรรจุเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 24 มิ.ย. 2565กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 53 อัตรา สำรองอีก 178 อัตรา - รายงานผ่านระบบออนไลน์4 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรฯ 38 ค.(2) กระทรวงศึกษาธิการ 24 มิ.ย. 2565กศจ.สุพรรณบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 22 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 23 มิ.ย. 2565โอ้โห! สำนักงาน กขค.เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน เงินเดือน 120,000 + เงินประจำตำแหน่ง 20,000 ไม่ต้องผ่านภาค ก 23 มิ.ย. 2565“อัมพร”ติวเข้มจี้ครูปรับการสอนหนุน Active Learning 23 มิ.ย. 2565สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.2565 23 มิ.ย. 2565“อัมพร” ฮึ่มสอบคัดผอ.เขตพื้นที่ห้ามมีทุจริต อย่าหลงเชื่อแก๊งตกเบ็ดเรียกรับเงิน

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้-20 มิถุนายน 2565

  • 18 มิ.ย. 2565 เวลา 23:58 น.
  • 685 ครั้ง
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้-20 มิถุนายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-20 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

ประกาศโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

   ด้วยโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ฟิสิกส์ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เพื่อให้การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียน วิสุทธิกษัตรี จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
     ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
     อัตราเงินดือน 15,000 บาท

     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
     ครูอัตราจ้าง
      2.1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
      2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาทางการศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครู เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก
      2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และมีหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2556 (ที่ยังไม่หมดอายุ) ภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย
      2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรทุกตำแหน่งในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสหากิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย

3. กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
    ติดต่อขอรับใบสมัคร และยืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หรือสอบถามที่ โทร. 0 2462 5428 , 08 1135 8046 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

4. เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นในวันรับสมัคร
    4.1 สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ
    4.2 สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    4.6 หลักฐานการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามข้อมูลวัคซีนฉุกเฉิน 7 ชนิด ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) รองรับ อย่างน้อย 2 เข็ม จำนวน 1 ฉบับ
    4.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
    4.8 ใบรับรองแพทย์

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี และเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

6. วิธีการคัดเลือก
    การสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

หมายเหตุ ขอให้ผู้สมัครเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 ชุด เพื่อใช้ประกอบการสอบปฏิบัติการสอนด้วย

7. การประกาศรายชื่อผลการคัดเลือก และการจัดทำสัญญา
    โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคลและเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. และจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ก่อนเวลา 18.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นายวิโรจน์ จำปาทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ที่อยู่: 71 ทรงเมือง ซอย ทรงเมือง ตำบล ตลาด อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0- 2462 - 5428 หรือ 08 - 1135 - 8046

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 18 มิ.ย. 2565 เวลา 23:58 น.
  • 685 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^