LASTEST NEWS

25 มิ.ย. 2565ระเบียบการสอบ การแต่งกายเข้าสอบ และผู้สอบบที่ติดเชื้อ COVID-19 ทำอย่างไร สอบรับราชการ ตำแหน่ง 38 ค.(2) 25 มิ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ บรรจุเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 24 มิ.ย. 2565กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 53 อัตรา สำรองอีก 178 อัตรา - รายงานผ่านระบบออนไลน์4 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรฯ 38 ค.(2) กระทรวงศึกษาธิการ 24 มิ.ย. 2565กศจ.สุพรรณบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 22 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 23 มิ.ย. 2565โอ้โห! สำนักงาน กขค.เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน เงินเดือน 120,000 + เงินประจำตำแหน่ง 20,000 ไม่ต้องผ่านภาค ก 23 มิ.ย. 2565“อัมพร”ติวเข้มจี้ครูปรับการสอนหนุน Active Learning 23 มิ.ย. 2565สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.2565 23 มิ.ย. 2565“อัมพร” ฮึ่มสอบคัดผอ.เขตพื้นที่ห้ามมีทุจริต อย่าหลงเชื่อแก๊งตกเบ็ดเรียกรับเงิน

กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-29 มิถุนายน

  • 16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:13 น.
  • 7,383 ครั้ง
กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-29 มิถุนายน

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-29 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

รับสมัคร :    พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง :    นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประเด็นต่างๆ ด้านแรงงาน เพื่อการกำหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงาน และโครงการ เพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน และเพื่อขอความช่วยเหลือ การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน การจัดทำ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การพัฒนาสื่อข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการทำงาน ของคนต่างด้าว การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทำ อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงานการพัฒนาระบบบริการจัดหางาน การจัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการแนะแนวอาชีพ การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
โดยพนักงานราชการต้องมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบโครงการจัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ธีการเลือกสรร :    - ความรู้ความสามารถ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 1. กฎระเบียบและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 2. ความรู้ด้านวิชาการแรงงาน ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง - ประเมินจากคุณสมบัติส่วนบุคคล เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ รวมถึงคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เป็นต้น
วิธีการประเมิน : -สอบข้อเขียน (แบบปรนัย) -สอบสัมภาษณ์


เกณฑ์การประเมิน :    1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 3. การประกาศผลการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนน การประเมินทั้งสองครั้งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร :    วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประกาศรับสมัคร
  • 16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:13 น.
  • 7,383 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^