LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

โรงเรียนสุเหร่าเขียว รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 21-27 มิ.ย.2565

  • 15 มิ.ย. 2565 เวลา 00:32 น.
  • 2,322
โรงเรียนสุเหร่าเขียว รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 21-27 มิ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสุเหร่าเขียว รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 21-27 มิ.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสุเหร่าเขียว

ประกาศโรงเรียนสุเหร่าเขียว
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงเรียนสุเหร่าเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (จ้างจากเงินนอกงบประมาณ งบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สาขา/วิชาเอก สังคมศึกษา หรือการประถมศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนสุเหร่าเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (มีประกันสังคม)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสรรหา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
2.6 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
2.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
2.10 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา หรือวิชาเอกการประถมศึกษา
3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

4. เงื่อนไขการจ้าง
4.1 ระยะเวลาการจ้าง
4.2 อัตราจ้าง เงินเดือนละ 15,000 บาท
4.3 ค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรี
4.4 ค่าประกันสังคม 5%
4.5 ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 ไม่มีการเลื่อนเงินเดือน
4.7 เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
4.8 สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงตามปีงบประมาณที่ได้ทำสัญญา หรือไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และหรือเว้นแต่ผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง

5. การรับสมัคร
5.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสุเหร่าเขียว
5.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
ผู้ประสงค์จะสอบคัดเลือกขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนสุเหร่าเขียว อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สอบสัมภาษณ์และการปฏิบัติการสอน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร
  • 15 มิ.ย. 2565 เวลา 00:32 น.
  • 2,322

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <