LASTEST NEWS

25 มิ.ย. 2565ระเบียบการสอบ การแต่งกายเข้าสอบ และผู้สอบบที่ติดเชื้อ COVID-19 ทำอย่างไร สอบรับราชการ ตำแหน่ง 38 ค.(2) 25 มิ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ บรรจุเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 24 มิ.ย. 2565กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 53 อัตรา สำรองอีก 178 อัตรา - รายงานผ่านระบบออนไลน์4 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรฯ 38 ค.(2) กระทรวงศึกษาธิการ 24 มิ.ย. 2565กศจ.สุพรรณบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 22 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 23 มิ.ย. 2565โอ้โห! สำนักงาน กขค.เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน เงินเดือน 120,000 + เงินประจำตำแหน่ง 20,000 ไม่ต้องผ่านภาค ก 23 มิ.ย. 2565“อัมพร”ติวเข้มจี้ครูปรับการสอนหนุน Active Learning 23 มิ.ย. 2565สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.2565 23 มิ.ย. 2565“อัมพร” ฮึ่มสอบคัดผอ.เขตพื้นที่ห้ามมีทุจริต อย่าหลงเชื่อแก๊งตกเบ็ดเรียกรับเงิน

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท

  • 14 มิ.ย. 2565 เวลา 20:59 น.
  • 6,940 ครั้ง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.2552 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 14009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.6560 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 14009/ว 2126 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพิ่มเติม เพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/6 3376 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการ เพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง การมอบอำนาจ การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
   ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
   บริการทั่วไป กลุ่มงาน
   อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
   ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
   ขอบข่ายงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบท้ายประกาศ 1)

   สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561
   ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 (จะทำสัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินงบประมาณค่าจ้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ทั้งนี้ การจ้างดังกล่าวไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสภาพเป็นข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่องค์กรกลางกำหนด

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
   2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร ดังนี้
          2.1.1 มีสัญชาติไทย
          2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
          2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
          2.1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          2.1.5 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
          2.1.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ดังนี้
                    (1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
                    (2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                    (3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                    (4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
                    (5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.กำหนด
          2.1.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
          2.1.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร

3. การรับสมัคร
   3.1 วัน เวลา และสถานที่สมัคร
         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
   3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร
         3.2.1 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามแบบที่กำหนด จำนวน 1 ฉบับ
         3.2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จำนวน 3 รูป
         3.2.3 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
         3.2.4 ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร
         3.2.5 บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
         3.2.6 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
         3.2.7 เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
         3.2.8 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฏ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 จำนวน 1 ฉบับ
         3.2.9 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลฉบับจริงพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
   3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
          ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • 14 มิ.ย. 2565 เวลา 20:59 น.
  • 6,940 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^