LASTEST NEWS

10 ส.ค. 2565ลิงก์สำรอง...ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ลิงก์ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 10 ส.ค. 2565สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ พนักงานราชการทั่วไป แล้ว! สอบวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 10 ส.ค. 2565ประกาศแล้ว!! เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 10 ส.ค. 2565เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA "ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน" 10 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดราชาธิวาส รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 13,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2565 09 ส.ค. 2565ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ลดระยะเวลาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 09 ส.ค. 2565สิ้นสุดการรอคอย! สพฐ.โอนค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ ครั้งที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2565) แล้ว 09 ส.ค. 2565สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย อาชีวะ รอบที่ 5 จำนวน 447 อัตรา รายงานตัว 16-19 ส.ค.65 / บรรจุรับราชการ 29 ส.ค.65

โรงเรียนมักกะสันพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 10 -16 มิถุนายน 2565

  • 13 มิ.ย. 2565 เวลา 21:41 น.
  • 2,193
โรงเรียนมักกะสันพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 10 -16 มิถุนายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนมักกะสันพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 10 -16 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนมักกะสันพิทยา

ประกาศโรงเรียนมักกะสันพิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนมักกะสันพิทยา แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
    1.1 วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    1.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
           2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
                      1) มีสัญชาติไทย
                      2) สถานภาพโสด
                      3) มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
                      4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                      5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
                      6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                      7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                      8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
           2.2.1 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา
                      1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
                      2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
                      3) เป็นผู้มีทักษะในด้านการฝึกสอนกีฬาฟุตซอลเป็นอย่างดีเยี่ยม
                      4) มีใบรับรองการผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล (License)
                      5) สามารถทำงานได้เต็มเวลา ดูแลนักกีพาและอยู่ประจำหอพักนักกีฬาได้
                      6) เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะทำการฝึกซ้อมนักกีฬา

           2.2.2 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
                      1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
                      2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ห้องกลุ่มงานบุคคล โรเรียนมักกะสันพิทยา ตั้งแต่วันที่ 10 -16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเยเพิ่มเติมโทร 02-2528642 ต่อ 311, 089-787691

ประกาศรับสมัคร
  • 13 มิ.ย. 2565 เวลา 21:41 น.
  • 2,193

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^