LASTEST NEWS

06 ต.ค. 2565รับหลายจังหวัด สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 67 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 06 ต.ค. 2565โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยเทคนิคถลาง รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565“เลขาฯกพฐ.” ติวเข้มผอ.เขตพื้นที่ฯให้รับผิดชอบงานในหน้าที่ ใครละเลยมีปัญหาอาจได้เข้ามานั่งตบยุง 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565"ตรีนุช" เชื่อโอนงานบุคคลให้ อ.ก.ค.ศ.เขตฯจะไม่มีทุจริต 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,000.-บาท 05 ต.ค. 2565สพฐ.ห่วงครู เตรียมจัดอบรมครูพี่เลี้ยงเกณฑ์PAนำไปถ่ายทอดให้ครูก่อนขอประเมินวิทยฐานะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู 9 อัตรา เงินเดือน 19,950.- บาท

  • 11 มิ.ย. 2565 เวลา 08:59 น.
  • 15,301
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู 9 อัตรา เงินเดือน 19,950.- บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู 9 อัตรา เงินเดือน 19,950.- บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู 

          ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง ครู จำนวน 9 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,950 บาท สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. คุณสมบัติทั่วไป
    1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 โดยอนุโลม
    1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หรือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
    1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับใบ Transcript ใบปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร สำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า "กำลังเรียน" หรือ "รอผลการสอบ" มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา
    1.4 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา (ถ้ามี)
    1.5 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยกำหนดคะเนนภาษาอังกฤษ CEPT (Cambridge English Placement Test) ระดับ A 2 ขึ้นไป หรือ มีทักษะภาษาอังกฤษตามแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งระบบตามกรอบมาตรฐานสากล หรือ CEFR ปีการศึกษา 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่ยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จะต้องดำเนินการสอบให้ได้ระดับตามประกาศฯ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    1.6 สามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา (หรือ 1 ปีการศึกษา) ทั้งนี้ จะมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานจำนวน 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน
    1.7 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับงานในตำแหน่ง
    1.8 กรณีเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
    1.9 หากมีประสบการณ์การสอนจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    1. ครูอนุบาล จำนวน 3 อัตรา
    2. ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
    3. ครูประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    4. ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    5. ครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
    6. ครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

    อัตราเงินเดือน 19,950 บาท

3. หลักฐานการสมัคร (เอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด และต้องจัดเตรียมหลักฐานให้ครบตาม
    ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่รับพิจารณา) ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครเข้าทำงานตามแบบของทางราชการ ดังนี้
    3.1 ใบสมัคร และใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม ออกให้ไม่นานเกินกว่า 1 เดือน
    3.2 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ สำเนาใบ Transcript
    3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
    3.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่นานเกินกว่า 6 เดือน จำนวน 1 รูป
    3.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล , เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ.
    3.6 เอกสารแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A 2 ขึ้นไป (ถ้ามี)

4. หลักสูตรการสอบฯ
    4.1 สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน 100 คะแนน) ใช้วิธีการสอบข้อเขียน โดยทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
และความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการสอนเบื้องต้น
    4.2 สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (200 คะแนน) แบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้
          4.2.1 ภาคการทดสอบการสอน (100 คะแนน) ใช้วิธีจำลองสถานการณ์การสอน
          4.2.2 ภาคการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) ใช้วิธีการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานโดยกาสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

5. การวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
    การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ จะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ CEPT ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนด ยกเว้น ผู้สมัครสอบคัดเลือก ฯ ที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A 2 ขึ้นไป

    ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบภาษาอังกฤษ CEPT ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge Engish Placement Test) ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2555
การรับสมัคร
ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียด รอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายชุดสุภาพ) กองการบริหารงานบุคคล ตึกมิ่งขวัญชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เบอร์โทรศัพท์ 055-968-869

รายละเอียดประกาศรับสมัคร
  • 11 มิ.ย. 2565 เวลา 08:59 น.
  • 15,301

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^