LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

โรงเรียนห้วยยางศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 9-15 มิถุนายน 2565

  • 10 มิ.ย. 2565 เวลา 11:09 น.
  • 12,300
โรงเรียนห้วยยางศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 9-15 มิถุนายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนห้วยยางศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 9-15 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนห้วยยางศึกษา

ประกาศโรงเรียนห้วยยางศึกษา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาจีน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ด้วยโรงเรียนห้วยยางศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม้ธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความประสงค์จะจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาจีน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาจีน สังกัดโรงเรียนห้วยยางศึกษา ตังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาจีน
ตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน

1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
   1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   1.2 เป็นผู้ใต้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาจีน และจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
   1.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรืออยู่ในระหว่างยื่นขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2. คุณสมบัติทั่วไป
   2.1 สัญชาติไทย
   2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
   2.3 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ และสุขภาพแข็งแรง

3. การรับสมัคร
   ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนห้วยยางศึกษา ระหว่างวันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4. เอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังนี้
   4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
   4.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ จำนวน 1 ฉบับ
   4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
   4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
   4.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ
   4.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ในสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
   4.7 หลักฐานอื่นๆเช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) 

ทั้งนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 10 มิ.ย. 2565 เวลา 11:09 น.
  • 12,300

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <