LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565ด่วนครับ!! ก.ค.ศ.ลงประกาศ เกณฑ์ย้ายครู 2 ปี ตราครุฑ อย่างเป็นทางการแล้ว!! 18 ส.ค. 2565"ตรีนุช" ฉุนสั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 52 อัตรา สมัคร 9 - 17 มิถุนายน 2565

  • 02 มิ.ย. 2565 เวลา 15:15 น.
  • 29,276
เทศบาลตำบลเทพารักษ์ เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 52 อัตรา สมัคร 9 - 17 มิถุนายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 52 อัตรา สมัคร 9 - 17 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลตำบลเทพารักษ์

ประกาศเทศบาลตำบลเทพารักษ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจะจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณรักษ์ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (สาขา พละศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 6 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 16 อัตรา
- ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 อัตรา

(รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฎอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้)

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2543 ดังต่อไปนี้
(1 มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนโรคที่นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนัก
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้ราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการวนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่การสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิสมัครยื่นเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 9 - 17 มิถุนายน 2565 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายได้ที่ 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
 
  • 02 มิ.ย. 2565 เวลา 15:15 น.
  • 29,276

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^