LASTEST NEWS

10 ส.ค. 2565ลิงก์สำรอง...ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ลิงก์ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 10 ส.ค. 2565สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ พนักงานราชการทั่วไป แล้ว! สอบวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 10 ส.ค. 2565ประกาศแล้ว!! เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 10 ส.ค. 2565เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA "ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน" 10 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดราชาธิวาส รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 13,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2565 09 ส.ค. 2565ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ลดระยะเวลาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 09 ส.ค. 2565สิ้นสุดการรอคอย! สพฐ.โอนค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ ครั้งที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2565) แล้ว 09 ส.ค. 2565สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย อาชีวะ รอบที่ 5 จำนวน 447 อัตรา รายงานตัว 16-19 ส.ค.65 / บรรจุรับราชการ 29 ส.ค.65

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

  • 31 พ.ค. 2565 เวลา 20:53 น.
  • 3,113
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก จำนวน 7 อัตรา
    1.1 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,500 บาท (-เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
         1.สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
         2.สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
         3.สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
         4.สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

   1.2 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-)
         5. นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

    1.3 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-)
         6. แม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
         2.1.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับสาขาวิชาเอก
                 1) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ คุณวุฒิระดับปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ และการศึกษาคณิตศาสตร์
                 2) สาขาวิชาเอกภาษาไทย คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาไทย ภาษาไทยศึกษา วิธีสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทย ภาษาศาสตร์ภาษาไทย และการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
                 3) สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา สังคมศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา และการสอนสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
                 4) สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์อาร์ต คอมพิวเตอร์กราฟิก วิศวคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์การศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา

         2.1.2 คุณสมบัติทั่วไป
                 1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                 2) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นหรือปริญญาอื่น ที่ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
                 3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
                 4) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

    2.2 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
          2.2.1 เพศชาย มีสัญชาติไทย
          2.2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
          2.2.3 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
          2.2.4 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
          2.3.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
          2.3.6 ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคเรื้อนในะระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
          2.3.7 ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในวันทำงานหรือวันหยุดตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี

    2.3 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด
          2.3.1 เพศหญิง มีสัญชาติไทย
          2.3.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
          2.3.3 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
          2.3.4 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
          2.3.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
          2.3.6 ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคเรื้อนในะระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
          2.3.7 ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในวันทำงานหรือวันหยุดตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ สำนักงานอำนวยการและบริหารงบประมาณ อาคารศรีปทุม 1 ชั้น 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. (แนบท้ายประกาศ 1)

ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 31 พ.ค. 2565 เวลา 20:53 น.
  • 3,113

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^