LASTEST NEWS

02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 02 ต.ค. 2566“เสมา1” ย้ำ งบประมาณก้อนแรกสร้างแพลตฟอร์มใส่เนื้อหาสาระการเรียนรู้ก่อนแจกแท็บเล็ตให้นักเรียน 02 ต.ค. 2566โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 02 ต.ค. 2566ด่วน !! วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 26 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2566 02 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.เลย เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.เลย เขต 2 02 ต.ค. 2566เปิดแล้ว ระบบตรวจสอบคะแนน สอบรองผอ.-ผอ.สถานศึกษา สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 02 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระบุรี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระบุรี เขต 2 02 ต.ค. 2566“เสมา1” ยันตั้งซี11ศธ.ไม่มีวิ่งเต้นแลกเก้าอี้

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัคร 30 พ.ค.-17 มิ.ย.2565

  • 29 พ.ค. 2565 เวลา 22:42 น.
  • 2,045
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัคร 30 พ.ค.-17 มิ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัคร 30 พ.ค.-17 มิ.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1

ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

          ด้วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็น ครูอัตราจ้าง อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา จึงประกาตรับสมัคร ครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดการรับสมัครฯ เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

          1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
              ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
              วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย
              อัตราเงินเดือน 7,000 บาท ต่อเดือน

          2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
              ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
              2.1 คุณสมบัติทั่วไป
                    (1) มีสัญชาติไทย
                    (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
                    (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                    (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพสภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตพื่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าตัวยระเบียบครูและบุคลากรทางการศึกษา
                    (5) ไม่เป็นผู้ตำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                    (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันตีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
                    (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไส่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
              2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                    (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอกกลุ่มวิชาหรือทางวิชาตรงตามที่เปิดรับสมัคร
                    (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตมพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 หรือกำลังศึกษาอยู่รอใบอนุญาต

          3. การรับสมัคร
              3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการตัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองใต้ที่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขียงพิณ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤษกาคม 2565 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ว้นวันหยุดราชการ
              3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                    (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 x 1.5 นิ้วโดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 2 รูป)
                    (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวยื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกได้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนได้
                    (3) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หร้อมถ่ายสำเนาจำนวนอย่างละ1 ฉบับ
                    (4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิพร้อมถ่ายสำเนาจำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
                    (5) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
                    (6) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
                    (7) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมออกให้ไม่เกิน 1 เตือน นับแต่วันที่ตรวจว่างกาย
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

          4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
              โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 20 มิถุนายน พศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 และเพจ Face Book โรงเรียนนิคมสร้างตนองเชียงพิณ 1

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 29 พ.ค. 2565 เวลา 22:42 น.
  • 2,045

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <