LASTEST NEWS

10 ส.ค. 2565ลิงก์สำรอง...ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ลิงก์ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 10 ส.ค. 2565สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ พนักงานราชการทั่วไป แล้ว! สอบวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 10 ส.ค. 2565ประกาศแล้ว!! เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 10 ส.ค. 2565เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA "ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน" 10 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดราชาธิวาส รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 13,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2565 09 ส.ค. 2565ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ลดระยะเวลาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 09 ส.ค. 2565สิ้นสุดการรอคอย! สพฐ.โอนค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ ครั้งที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2565) แล้ว 09 ส.ค. 2565สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย อาชีวะ รอบที่ 5 จำนวน 447 อัตรา รายงานตัว 16-19 ส.ค.65 / บรรจุรับราชการ 29 ส.ค.65

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัคร 30 พ.ค.-17 มิ.ย.2565

  • 29 พ.ค. 2565 เวลา 22:42 น.
  • 1,442
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัคร 30 พ.ค.-17 มิ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัคร 30 พ.ค.-17 มิ.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1

ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

          ด้วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็น ครูอัตราจ้าง อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา จึงประกาตรับสมัคร ครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดการรับสมัครฯ เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

          1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
              ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
              วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย
              อัตราเงินเดือน 7,000 บาท ต่อเดือน

          2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
              ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
              2.1 คุณสมบัติทั่วไป
                    (1) มีสัญชาติไทย
                    (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
                    (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                    (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพสภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตพื่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าตัวยระเบียบครูและบุคลากรทางการศึกษา
                    (5) ไม่เป็นผู้ตำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                    (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันตีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
                    (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไส่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
              2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                    (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอกกลุ่มวิชาหรือทางวิชาตรงตามที่เปิดรับสมัคร
                    (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตมพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 หรือกำลังศึกษาอยู่รอใบอนุญาต

          3. การรับสมัคร
              3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการตัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองใต้ที่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขียงพิณ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤษกาคม 2565 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ว้นวันหยุดราชการ
              3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                    (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 x 1.5 นิ้วโดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 2 รูป)
                    (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวยื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกได้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนได้
                    (3) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หร้อมถ่ายสำเนาจำนวนอย่างละ1 ฉบับ
                    (4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิพร้อมถ่ายสำเนาจำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
                    (5) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
                    (6) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
                    (7) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมออกให้ไม่เกิน 1 เตือน นับแต่วันที่ตรวจว่างกาย
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

          4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
              โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 20 มิถุนายน พศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 และเพจ Face Book โรงเรียนนิคมสร้างตนองเชียงพิณ 1

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 29 พ.ค. 2565 เวลา 22:42 น.
  • 1,442

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^