LASTEST NEWS

30 พ.ย. 2566“เสมา2” เห็นกับตา !!! พบอาคารเรียน รร.ชำรุดอื้อ 30 พ.ย. 2566ผลประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบร่าง ให้ยื่นการขอย้ายครู ให้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 29 พ.ย. 2566ก.ค.ศ.ปรับเพิ่มทางเลือกใช้เกณฑ์ PA ไฟเขียว 6 ข้อประเมินข้าราชการครู เดินหน้าระบบพร้อมใช้ปี 67 29 พ.ย. 2566“ธนุ” โยกงานจัดซื้อจัดจ้างรร.เล็กให้เขตพื้นที่ดูแล ย้ำต้องทำอย่างโปร่งใส 28 พ.ย. 2566โรงเรียนสตรีนนทบุรี ประกาศหยุดเรียน วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.66 และเรียนออนไลน์วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.66 28 พ.ย. 2566เสมา 2 มอบนโยบายฟื้นสอบเทียบ  ยังไม่สรุปแจกแท็บเล็ตหรือโน๊ตบุ๊ก ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อดีข้อเสีย 28 พ.ย. 2566ข่าวดี! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยล็อตใหญ่ 8 กลุ่มวิชาเอก รวม 116 อัตรา 28 พ.ย. 2566เปิดรายละเอียด ! ครม.เห็นชอบปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ครอบคลุมทุกกลุ่ม 28 พ.ย. 2566ด่วน! อุบลฯ เขต 2 ประกาศสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี'66 ใหม่ เหตุ มรภ.อุบลฯ ผลิตข้อสอบไม่ตรงตามประกาศ 28 พ.ย. 2566ข่าวดี! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6, ปวช.หรือเทียบเท่า รับสมัคร 11-20 ธ.ค.2566

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รับสมัครครูวิชาเอก นิเทศศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พลศึกษา วิทยาศาสตร์เคมี

  • 26 พ.ค. 2565 เวลา 21:28 น.
  • 4,427
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รับสมัครครูวิชาเอก นิเทศศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พลศึกษา วิทยาศาสตร์เคมี

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รับสมัครครูวิชาเอก นิเทศศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พลศึกษา วิทยาศาสตร์เคมี เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

ประกาศโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ของโรงเรียนวัดลาดปลาดุกตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังนั้นอาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว : การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณในสถานศึกษาเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษา(ตามหนังสือ สพป.นนทบุรี เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04077/3013 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
    สาขา/วิชาเอก นิเทศศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พลศึกษา วิทยาศาสตร์เคมี
    จำนวน 1 อัตรา
    ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน เพื่อทำการสอนในโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท และสิทธิอื่น ๆ

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
          2.1.1 มีสัญชาติไทย
          2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
          2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
          2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
          2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
          2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
          2.1.8 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร หรือนักพรต หรือนักบวช

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          2.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
          2.2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาวิชาชีพอื่นที่ ก.ค.ศ.หรือ ก.ค รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2.2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ

3. เงื่อนไขการจ้าง
    3.1 ระยะเวลาการจ้าง (วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 )
    3.2 อัตราจ้าง เงินเดือนละ 15,000 บาท
    3.3 ค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรี
    3.4 ค่าประกันสังคม 5%
    3.5 ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    3.6 ไม่มีการเลื่อนขั้นอัตราจ้าง
    3.7 เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
    3.8 สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงตามปีงบประมาณที่ได้ทำสัญญา หรือไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และหรือเว้นแต่ผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง

4. วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสอบคัดเลือกขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2565 และรับสมัครระหว่าง วันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นหยุดราชการ)

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก
    5.1 สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
    5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 x 1.5 ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
    5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    5.4 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    5.5 ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 30 วัน) จำนวน 1 ฉบับ
    5.6 ใบประกอบวิชาชีพครู
    5.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
    5.8 เอกสารทุกฉบับให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครแล้ว

6. การยื่นใบสมัคร
    6.1 ผู้สมัครเข้ารับเลือก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสาร และหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วย
    6.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตข่ายของไปรษณีย์
และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในใบสมัครด้วย
    6.3 ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 26 พ.ค. 2565 เวลา 21:28 น.
  • 4,427

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^