LASTEST NEWS

30 พ.ย. 2565ไม่ต้องผ่าน ก.พ. กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวช.-ปวส. ตั้งแต่บัดนี้-2 ม.ค.2566 30 พ.ย. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิป.ตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 29 พ.ย. 2565ด่วนที่สุด ! เปิดสอบครู กทม. 18 วิชาเอก 110 อัตรา สมัคร 6-13 ธ.ค.2565 29 พ.ย. 2565สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 29 พ.ย. 2565ทุนโครงการ สควค.มาแล้ว !! มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร เรียนตรี ควบโท จบแล้วบรรจุเป็นครู 29 พ.ย. 2565(29 พ.ย.65) ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ อัปเดทข่าว เรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ 29 พ.ย. 2565เลขา สพฐ รับ จะไม่นำผลประกวดงานศิลปหัตถกรรมไปใช้ ในการพิจารณา ความดีความชอบ ใดๆ 29 พ.ย. 2565รมว.ศธ. พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11/2565 29 พ.ย. 2565กพฐ.เห็นชอบแยกสอนวิชาประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” ยันไม่เป็นภาระครู-นักเรียน 29 พ.ย. 2565อาจารย์ มธ.ชี้ ไม่จำเป็นต้องแยกวิชาประวัติศาสตร์

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รับสมัครครูวิชาเอก นิเทศศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พลศึกษา วิทยาศาสตร์เคมี

  • 26 พ.ค. 2565 เวลา 21:28 น.
  • 3,748
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รับสมัครครูวิชาเอก นิเทศศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พลศึกษา วิทยาศาสตร์เคมี

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รับสมัครครูวิชาเอก นิเทศศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พลศึกษา วิทยาศาสตร์เคมี เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

ประกาศโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ของโรงเรียนวัดลาดปลาดุกตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังนั้นอาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว : การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณในสถานศึกษาเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษา(ตามหนังสือ สพป.นนทบุรี เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04077/3013 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
    สาขา/วิชาเอก นิเทศศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พลศึกษา วิทยาศาสตร์เคมี
    จำนวน 1 อัตรา
    ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน เพื่อทำการสอนในโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท และสิทธิอื่น ๆ

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
          2.1.1 มีสัญชาติไทย
          2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
          2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
          2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
          2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
          2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
          2.1.8 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร หรือนักพรต หรือนักบวช

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          2.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
          2.2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาวิชาชีพอื่นที่ ก.ค.ศ.หรือ ก.ค รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2.2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ

3. เงื่อนไขการจ้าง
    3.1 ระยะเวลาการจ้าง (วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 )
    3.2 อัตราจ้าง เงินเดือนละ 15,000 บาท
    3.3 ค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรี
    3.4 ค่าประกันสังคม 5%
    3.5 ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    3.6 ไม่มีการเลื่อนขั้นอัตราจ้าง
    3.7 เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
    3.8 สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงตามปีงบประมาณที่ได้ทำสัญญา หรือไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และหรือเว้นแต่ผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง

4. วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสอบคัดเลือกขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2565 และรับสมัครระหว่าง วันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นหยุดราชการ)

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก
    5.1 สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
    5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 x 1.5 ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
    5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    5.4 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    5.5 ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 30 วัน) จำนวน 1 ฉบับ
    5.6 ใบประกอบวิชาชีพครู
    5.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
    5.8 เอกสารทุกฉบับให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครแล้ว

6. การยื่นใบสมัคร
    6.1 ผู้สมัครเข้ารับเลือก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสาร และหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วย
    6.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตข่ายของไปรษณีย์
และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในใบสมัครด้วย
    6.3 ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 26 พ.ค. 2565 เวลา 21:28 น.
  • 3,748

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^