LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565ด่วนครับ!! ก.ค.ศ.ลงประกาศ เกณฑ์ย้ายครู 2 ปี ตราครุฑ อย่างเป็นทางการแล้ว!! 18 ส.ค. 2565"ตรีนุช" ฉุนสั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 23-27 พ.ค.2565

  • 25 พ.ค. 2565 เวลา 20:39 น.
  • 793
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 23-27 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 23-27 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

    ด้วยโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศธ 04009/ว3034 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/เดือน)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
    2.1 มีสัญชาติไทย
    2.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
    2.3 มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาที่กำหนด
    2.4 ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และอายุไม่เกิน 40 ปี
    2.5 มีความประพฤติ เรียบร้อย มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ

3. การรับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ หมู่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 

4. เอกสารและหลักฐานให้ผู้สมัครสอบยื่นพร้อมใบสมัคร
    4.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
    4.2 สำเนาปริญญาบัตร และ Transcript พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.5 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ โดยให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงมาด้วย ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 25 พ.ค. 2565 เวลา 20:39 น.
  • 793

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^