LASTEST NEWS

04 ต.ค. 2566โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 8,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10 ตุลาคม 2566 04 ต.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-7 ตุลาคม 2566 03 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นนทบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.นนทบุรี 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ตรัง เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ตรัง เขต 2 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 03 ต.ค. 2566ครม.ไฟเขียว “ธนุ” คว้าเก้าอี้เลขาธิการกพฐ.คุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 03 ต.ค. 2566“อรรถพล” สวดยับโยกย้ายไม่เป็นธรรม เตรียมยื่นหนังสือลาออก 03 ต.ค. 2566ปลัด ศธ.น้ำตาคลอ ชี้รับไม่ได้ถูกย้ายไป สกศ. !!!จ่อลาออก 02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 19-26 พ.ค.2565

  • 25 พ.ค. 2565 เวลา 20:25 น.
  • 2,655
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 19-26 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 19-26 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี (อบจ. นนทบุรี)

ด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาโสตทัศนศึกษา งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ. นนทบุรี) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครเงื่อนไขการจ้างตามสัญญา
    จ้างในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาโสตทัศนศึกษา เดือนละ 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
           1. มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
           2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
           3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองหรือตำแหน่งข้าราชการอื่น
           4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
           5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
           6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
           7. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
           8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
           10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
           11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
           12. ไม่เป็นผู้เคยทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

    2.2 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกโสตทัศนศึกษา
           1. เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา โดยกำหนดวิซาเอก ดังนี้
                1.1 โสตทัศนศึกษา
                1.2 การสื่อสารมวลชน
                1 3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
                1.4 การสื่อสารมวลชนทั่วไป
                1.5 เทคโนโลยีทางการศึกษา
                1.6 บริการสื่อการศึกษา
                1.7 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิซาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ 1.1-1.6
           2. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงใบการประกอบวิซาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน
           3. ต้องทำการสอนไม่ต่ำกว่า 20 คาบ/สัปดาห์
           4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาในระดับเบื้องต้น ได้แก่ งานผลิตสื่อต่าง ๆ
ภาพถ่าย เสียง รายการโทรทัศน์ มัลติมีเดีย สื่อในการนำเสนอ เช่น
               4.1 การบันทึกและทำสำเนาเสียง การจัดทำภาพกราฟิก การแปลงสื่อโสตทัศน์เป็นแฟ้มข้อมูล
               4.2 การบันทึกและทำสำเนาแท้มข้อมูลลงสื่อประเภทต่าง ๆ ตลอดจนจัดเก็บและตรวจความเรียบร้อยพร้อมใช้งานของสื่อ และโสตทัศนูปกรณ์
               4.3 ให้บริการสื่อรวมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้สื่อ และอุปกรณ์แต่ละประเภทแก่ผู้รับบริการ
               4.4 ให้บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ดูแลจัดเก็บบำรุงรักษาอุปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
           5. อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อเดือน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    รับสมัครคัดเลือก ณ ห้องงานบุคคล อาคาร สธ.9 ชั้น 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โทร. 0-2583-7030 , 0-2583-8311 ต่อ 9101 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-15.00 น. หรือทำการสมัครผ่านช่องทางอีเมล hrm@skn.ac.th ในระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 25 พ.ค. 2565 เวลา 20:25 น.
  • 2,655

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <