LASTEST NEWS

13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565  12 ส.ค. 2565โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 15-22 สิงหาคม 2565

โรงเรียนวิเชียรชม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา สมัคร 25-31 พ.ค.2565

  • 25 พ.ค. 2565 เวลา 19:28 น.
  • 2,501
โรงเรียนวิเชียรชม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา สมัคร 25-31 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวิเชียรชม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา สมัคร 25-31 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวิเชียรชม

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกพลศึกษา นักการภารโรง (เพศชาย) และคนครัว (จ้างเหมาบริการ)

ด้วย โรงเรียนวิเชียรชม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกพลศึกษา
นักการภารโรง (เพศชาย) และคนครัว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 9 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
          อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,530 บาท (มีประกันสังคม)
    1.2 ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
          อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,120 บาท (มีประกันสังคม)
    1.3 ตำแหน่ง คนครัว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 7 อัตรา
          อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (ไม่มีประกันสังคม)

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          2.1.1 มีสัญชาติไทย
          2.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          2.1.3 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
          2.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
          2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ ไม่เป็น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
          2.1.6 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
          2.1.7 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามณร นักพรต นักบวช

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
          2.2.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิซาเอกพลศึกษา มีคุณสมบัติ ดังนี้
                   (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกพลศึกษา
                   (2) มีหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
                   (3) มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาเดิม
                   (4) มีความรู้พื้นฐานและทักษะด้านกีฬาในระดับดีมาก
                   (5) หากมีวุฒิทางลูกเสือจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                   (6) บุคลิกภาพดี มีใจรักในการทำงาน
                   (7) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Microsoft Excel และ Internet ได้เป็นอย่างดี
                   (8) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน กล้าแสดงออก
                   (9) มีใจรักในวิชาชีพครู
          2.2.2 ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพศชาย) มีคุณสมบัติ ดังนี้
                   (1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
                   (2) เพศชาย มีอายุระหว่าง 25 - 5o ปีบริบูรณ์
                   (3) มีความรับผิดชอบ ขยัน ชื่อสัตย์ มีความอดทน และตรงต่อเวลา
                   (4) มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
                   (5) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีน้ำใจ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
                   (6) หากมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
          2.2.3 ตำแหน่ง คนครัว (จ้างเหมาบริการ) มีคุณสมบัติ ดังนี้
                   (1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
                   (2) สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
                   (3) มีความสามารถในการปรุงอาหาร สามารถทำอาหารได้ทุกประเภท
                   (4) บุคลิกภาพดี มีใจรักในการทำงาน
                   (5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน กล้าแสดงออก
                   (6) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

3. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
    3.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกพลศึกษา มีลักษณะงาน ดังนี้
          (1) มาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00 น. และกลับเวลา 16.30 น.
          (2) ปฏิบัติการสอนในรายวิชาพลศึกษาและวิชาลูกเสือ
          (3) ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น (คนที่ 2)
          (4) ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
          (5) ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน
          (6) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    3.2 ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพศชาย) มีลักษณะงาน ดังนี้
          (1) มาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 06.00 น. และกลับเวลา 17.00 น.
          (2) เข็นถาดและอาหาร ให้นักเรียนภาย อาคารเรียน 2
          (3) ดูแล ทำความสะอาด ล้างถังขยะ กวาดขยะ บริเวณหน้าอาคารเรียน 2 ตลอดแนว
          (4) ดูแล บำรุง รักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่และพัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ตามควรแก่สภาพ/ตามความเหมาะสม
          (5) ดูแล รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและทรัพย์สินของทางราชการ
          (6) ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำวัน (ตอนเย็น) เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (กลางคืน) และเวรทำความสะอาดสถานที่ราชการ
          (7) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    3.3 ตำแหน่ง คนครัว (จ้างเหมาบริการ) มีลักษณะงาน ดังนี้
          (1) มาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 06.30 น. และกลับเวลา 16.30 น.
          (2) เตรียมวัตถุดิบ และปรุงอาหาร
          (3) ทำความสะอาดโรงครัว ถาดอาหาร และภาชนะต่างๆ
          (4) ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ
          (5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. การรับสมัคร
    4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบริหารงานบุคคลโรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 25 - 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสีค่าใช้จ่ายใดๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 25 พ.ค. 2565 เวลา 19:28 น.
  • 2,501

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^