LASTEST NEWS

13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565  12 ส.ค. 2565โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 15-22 สิงหาคม 2565

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 20-25 พ.ค.2565

  • 19 พ.ค. 2565 เวลา 16:45 น.
  • 4,060
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 20-25 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 20-25 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการจ้างครูผู้สอนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. ตำแหน่งที่รับสมัครตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา
    1.1 ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
    1.2 ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
    1.3 ครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
    1.4 ครูผู้สอนวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
    1.5 ครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    1.6 ครูผู้สอนวิชาเอกศิลปะ จำนวน 1 อัตรา

    อัตราจ้างเดือนละ 15,000.-บาท

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
           ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
           1) มีสัญชาติไทย
           2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
           3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบลดังต่อไปนี้
               (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
               (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
               (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
               (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
               (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
           5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
           6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
           7) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดอันได้กระทำโดย ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
           8) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
           9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
           คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ ( ภาคผนวก ก )

3. กำหนดวันเวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ )

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 19 พ.ค. 2565 เวลา 16:45 น.
  • 4,060

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^