LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565ด่วนครับ!! ก.ค.ศ.ลงประกาศ เกณฑ์ย้ายครู 2 ปี ตราครุฑ อย่างเป็นทางการแล้ว!! 18 ส.ค. 2565"ตรีนุช" ฉุนสั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565

โรงเรียนด่านขุนทด รับสมัครครูอัตราจ้าง 19 อัตรา เงินเดือน 13,000-25,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2565

  • 06 พ.ค. 2565 เวลา 09:25 น.
  • 23,119
โรงเรียนด่านขุนทด รับสมัครครูอัตราจ้าง 19 อัตรา เงินเดือน 13,000-25,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนด่านขุนทด รับสมัครครูอัตราจ้าง 19 อัตรา เงินเดือน 13,000-25,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนด่านขุนทด

ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
จากเงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 (เงินบำรุงการศึกษา)

   ด้วยโรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง อาศัยอำนาจตามความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วน ที่ ศธ 04009 /ว4562 ลงวันที่ 24
กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ. พ.ศ.2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง อัตราจ้างทั่วไป ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เป็น ครูอัตราจ้าง จำนวน 19 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้
   1.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา
        อัตราค่าจ้างตอบแทน เดือนละ 25,000 บาท
   1.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวไทย ) อัตราว่าง จำนวน 7 อัตรา
        อัตราค่าจ้างตอบแทน เดือนละ 13,000 บาท
   1.3 ครูผู้สอนภาษาจีน อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
        อัตราค่าจ้างตอบแทน เดือนละ13,000 บาท
   1.4 ครูผู้สอนดนตรีไทย อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
        อัตราค่าจ้างตอบแทน เดือนละ 13,000 บาท
   1.5 ครูผู้สอนดนตรีสากล อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
        อัตราค่าจ้างตอบแทน เดือนละ 13,000 บาท
   1.6 ครูผู้สอนนาฎศิลป์ อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
        อัตราค่าจ้างตอบแทน เดือนละ 13,000 บาท
   1.7 ครูผู้สอนเทคโนโลยีดิจิทัล อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
        อัตราค่าจ้างตอบแทน เดือนละ 13,000 บาท
   1.8 ครูผู้สอนพลศึกษา (วอลเลย์บอล ) อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
        อัตราค่าจ้างตอบแทน เดือนละ 13,000 บาท
   1.9 ครูผู้สอนพลศึกษา (ว่ายน้ำ/วิทยาศาสตร์การกีฬา ) อัตราว่างจำนวน 1 อัตรา
        อัตราค่าจ้างตอบแทน เดือนละ 13,000 บาท
   1.10 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
        อัตราค่าจ้างตอบแทน เดือนละ 13,000 บาท
   1.11 ครูผู้สอนศิลปะ อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
        อัตราค่าจ้างตอบแทน เดือนละ 13,000 บาท
   1.12 ครูผู้สอนสังคม อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
        อัตราค่าจ้างตอบแทน เดือนละ 13,000 บาท

2.ระยะเวลาการจ้าง จำนวน 1 ปี
   ลักษณะการจ้างโดยวิธีจ้างเหมาบริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
   ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีกภายในวงเงินบำรุงการศึกษาที่ได้รับ ทั้งนี้ ไม่เกิน คราวละ 1 ปี

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
   3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
        1) มีสัญชาติไทย
        2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
        3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
        4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
        5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
        6) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ใน กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
        7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
        8) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

4. การรับสมัคร
   4.1 วัน เวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่ห้องประชุมชั้น 1 ตึกอำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้
ขอให้ผู้ที่จะยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
   4.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
        ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
        (1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด (ตามแนบท้ายประกาศนี้)
        (2) สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript Reports) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัคร (ฉบับภาษาไทย) จำนวน 1 ฉบับ
        (3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
        (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้(ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ
        (5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
        (6) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ
        (7) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ซื่อสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
        เอกสารในการยื่นใบสมัคร ตามรายการที่ 1 - 7 ให้นำฉบับจริงมาพร้อมกับสำเนา โดยให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
        (8) Portfolio หรือ แฟ้มสะสมงาน

   4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
        (1) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
        (2) ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
   โรงเรียนด่านขุนทด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ณ โรงเรียนด่านขุนทด หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.dt.ac.th

6. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและคัดเลือก
   โรงเรียนด่านขุนทด จะดำเนินการคัดเลือกจาก Portfolio (50 คะแนน) สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)และสอบปฎิบัติ (50 คะแนน) รวมคะแนน 150 คะแนน (หลักสูตรการคัดเลือกแต่ละกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอก ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ )

7. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก
   โรงเรียนด่านขุนทด จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 8.00 - 16.00 น.

8. เกณฑ์การตัดสิน
   8.1 โรงเรียนด่านขุนทด จะตัดสินตามกลุ่มวิชาเอก
   8.2 โรงเรียนด่านขุนทด จะตัดสินผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก ต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 คะแนนเต็มในแต่ละภาค
   8.3 การเรียงลำดับผู้ได้รับการคัดเลือก จะเรียงลำดับผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละวิชาเอกในกรณีที่แต่ละวิชาเอกมีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนฝึกปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนปฏิบัติเท่ากันอีก ให้ผู้สอบได้คะแนน Portfolio มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่าและหากยังได้คะแนน Portfolio เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์เป็นผู้อยู่ในละดับที่ดีกว่า

9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่ของแต่ละกลุ่มวิชาเอก ณ โรงเรียนด่านขุนทดและทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.dt.ac.th

10. การขี้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
     (1) ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
     (2) ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
          (2.1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง
          (2.2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างตามวัน และเวลาที่กำหนด
          (2.3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
          (2.4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
          (2.5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว หรือ โรงเรียนด่านขุนทดดำเนินการสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นถือว่า บัญชีนั้นเป็นอันยกเลิก

11. การรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง
     (1) การจัดจ้าง จะจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โรงเรียนด่านขุนทด จะทำการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวครั้งแรกตามที่ตามบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครไว้นี้ มาจัดทำสัญญาจ้างหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ
     (2) การเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งต่อไป ให้มีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นรายบุคคลโดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ที่ผู้ได้รับการคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัคร โดยให้เวลามารายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายยลงทะเบียนที่เรียกตัวนี้
     (3) การจัดจ้าง (1) ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำหรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือมีความรู้ความสามารถที่ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจ อาจเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
     (4) กรณี หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาตกลงทำสัญญา หรือถูกยกเลิกการจ้างทันทีเนื่องจากขาดคุณสมบัติแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น

     ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565
นายเฉลิมยศ พุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสาร
  • 06 พ.ค. 2565 เวลา 09:25 น.
  • 23,119

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^