LASTEST NEWS

10 ส.ค. 2565ลิงก์สำรอง...ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ลิงก์ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 10 ส.ค. 2565สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ พนักงานราชการทั่วไป แล้ว! สอบวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 10 ส.ค. 2565ประกาศแล้ว!! เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 10 ส.ค. 2565เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA "ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน" 10 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดราชาธิวาส รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 13,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2565 09 ส.ค. 2565ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ลดระยะเวลาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 09 ส.ค. 2565สิ้นสุดการรอคอย! สพฐ.โอนค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ ครั้งที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2565) แล้ว 09 ส.ค. 2565สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย อาชีวะ รอบที่ 5 จำนวน 447 อัตรา รายงานตัว 16-19 ส.ค.65 / บรรจุรับราชการ 29 ส.ค.65

โรงเรียนบัวแก้วเกษร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 5- 11 พฤษภาคม 2565

  • 04 พ.ค. 2565 เวลา 19:14 น.
  • 2,110
โรงเรียนบัวแก้วเกษร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 5- 11 พฤษภาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบัวแก้วเกษร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 5- 11 พฤษภาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบัวแก้วเกษร

ประกาศโรงเรียนบัวแก้วเกษร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนบัวแก้วเกษร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 1120/2560 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
    1.1 ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
    1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
         ปฏิบัติสายงานการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
    1.3 กลุ่มวิชาที่ต้องการ
         - เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    1.4 ผลตอบแทนที่ได้รับ
         - ค่าจ้างต่อเดือน 15,000 บาท
    1.5 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะด้านสำหรับผู้สมัคร
        คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
        (1) มีสัญชาติไทย
        (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดบีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
        (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ซึ่งความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
        (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        (6) ไม่เคยต้องโทษจำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
        (7) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

        - คุณสมบัติเฉพาะ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
          (1) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน และตรงตามสาขาวิชาที่ต้องการ
          (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์การประกอบวิชาชีพครู

2. การรับสมัคร
    2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องธุรการ โรงเรียนบัวแก้วเกษร ระหว่างวันที่ 5- 11 พฤษภาคม 2565 เว้นวันหยุดราชการ
    2.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
        (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปด้วย)
        (2) สำเนาวุฒิทางการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
        (3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
        (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
        (5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
        (6) ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน และต้องแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
        (7) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
        (8) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาอื่น (ถ้ามี)
        ทั้งนี้ หลักฐานตามข้อ (2)-(8) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
    2.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
        ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการสอบคัดเลือกเป็นโมฆะ

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 04 พ.ค. 2565 เวลา 19:14 น.
  • 2,110

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^