LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 6,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 16-24 เม.ย.65

  • 12 เม.ย. 2565 เวลา 13:50 น.
  • 1,711 ครั้ง
โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 6,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 16-24 เม.ย.65

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 6,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 16-24 เมษายน  2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
ประกาศโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

      ด้วย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512 / 2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

      1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
          1.1 ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
          1.2 ค่าตอบแทน เดือนละ 6,000 บาท
          1.3 ระยะเวลาจ้าง วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 (ระยะเวลา 1 ปี)

      2. ขอบข่ายที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
          (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนในระดับชั้นอนุบาล มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย
          (2) มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
          (3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ หรือหน้าที่พิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย

      3.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
          3.1 คุณสมบัติทั่วไป
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
          (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
          (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          (6) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
          (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ
          3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                ตำแหน่งครูผู้สอน
                (1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่โรงเรียนประกาศรับสมัครจบวิชาเอกปฐมวัย
                (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ซึ่งทางคุรุสภาออกให้

      4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          4.0 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย หมู่ 1 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16 - 24 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          4.2 สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติการสอน วันที่ 28 เดือนเมษายน 2565
          4.3 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 29 เดือนเมษายน 2565

      5. เอกสารที่จะต้องนำมายื่นประกอบการสมัครคัดเลือก
          5.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          5.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          5.3 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตรพร้อมสำเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1 ฉบับ
          5.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 6 รูป
          5.5 หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี)
          ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับรองสำเนาเอกสารฉบับถ่ายสำเนาทุกฉบับ

      6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
          การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และทาง Facebook : https://www.facebook.com/muangkaset.wisai

      7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
          จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

      8. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
          จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามตารางการคัดเลือกดังนี้ วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. วิชาที่สอบ สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 5o คะแนน

      9. เกณฑ์การตัดสิน
          ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่ดีกว่า
          9.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
          9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 โดยเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 และทำสัญญาในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกัน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิก การขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
                (1) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
                (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

      10. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
          10.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง
          10.2 การจ้างตามข้อ 10.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตำแหน่งครูผู้สอน จัดทำสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฎว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ ความสามารถ
ความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
          10.3 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เพื่อผ่านการพิจารณาต่อสัญญาจ้างต่อไป

 
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565

(นายอุดมศักดิ์ ดีโสภา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย

งานบริหารบุคคล
โทร. 089-5700230 (ผอ.)
095-1688634 (รอง ผอ.)

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ 
  • 12 เม.ย. 2565 เวลา 13:50 น.
  • 1,711 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^