LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิปวส.ทุกสาขา ขึ้นไป เงินเดือน 11,000.- บาท

  • 12 เม.ย. 2565 เวลา 12:05 น.
  • 1,333 ครั้ง
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิปวส.ทุกสาขา ขึ้นไป เงินเดือน 11,000.- บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิปวส.ทุกสาขา ขึ้นไป เงินเดือน 11,000.- บาท สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 เมษายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

ประกาศ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

      ด้วยโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี้

      1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
         ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
         อัตราค่าจ้าง อัตราจ้าง 11,000.- บาท/เดือน
         ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

      2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
         2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
         2.3 มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word , Excel เป็นต้น
         2.4 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

      3. การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน
         3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
              ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือ สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 เมษายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://www.pheruk.ac.th
สอบถามข้อมูลได้ที่ 038 651 971
         3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
              3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 2 รูป
              3.2.2 สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิ และหรือสำเนาแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
              3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ
              3.2.4 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ 
              3.2.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
              3.2.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ เช่น ใบสำคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เป็นต้น
         เอกสารตามข้อ 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, และ 3.2.6 ให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วยและเอกสารที่เป็นฉบับสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

      4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
         คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา และเว็บไซต์ http://www.pheruk.ac.th

      5. วิธีการคัดเลือก
         คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
         1. โดยการสอบปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ความรู้ทั่วไป และทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
         2. โดยการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ คะแนนเต็ม 50 คะแนน

      6. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
         คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 28 เมษายน 2565 

      7. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม โดยจัดเรียงลำดับคะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบปฏิบัติมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในลำดับที่ดีกว่า

      8. การประกาศผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
         โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา และเว็บไซต์ http://www.pheruk.ac.th ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้าง ตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครโดยจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับผลคะแนนที่สูงที่สุด และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นการเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
         1) ผู้นั้นขาดคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
         2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด
         3) ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างแล้ว
         4) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์
         5) ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดเวลาที่ได้รับการจ้างได้

      9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
         ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว และทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

      10. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
         10.1 การจัดทำสัญญาจ้าง จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว และให้มารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
         10.2 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
         10.3 การจ้างต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป จะต้องมีการประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเพื่อพิจารณาการทำสัญญาจ้างต่อไป
         อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกคำสั่งหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

 
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

(นายมนตรี คนเล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ , ลิงก์ใบสมัคร , ลิงก์สมัครออนไลน์

 
  • 12 เม.ย. 2565 เวลา 12:05 น.
  • 1,333 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^