LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 10,000.-บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน

  • 12 เม.ย. 2565 เวลา 10:12 น.
  • 5,357 ครั้ง
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 10,000.-บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 10,000.-บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

ประกาศโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู

      ด้วยโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีความ ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเตือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 6 อัตรา โรงเรียนจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
      ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120 /2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจัางรายเดือนตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้

      1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (เดือนละ 10,000 บาท)
          1.1 สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
          1.2 สาขาวิชาเอก ประวัติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
          1.3 สาขาวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
          1.4 สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
          1.5 สาขาวิชาเอก พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

      2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
          2.3 มีสัญชาติไทย
          2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          2.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 (เฉพาะตำแหน่งครูอัตราจ้าง)
          2.6 เป็นผู้มีคุณสมบัติฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
          2.7 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
          2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
          2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
          2.10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
          2.11 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

      3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          3.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์
          3.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์
          3.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย
          3.4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
          3.5 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพลศึกษา
          3.6 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ กำหนด
          3.7 มีโบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโตยคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (เฉพาะตำแหน่งครูอัตราจ้าง)
          2.8 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          3.9 เป็นผู้มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

      4. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
          4.3 ทำหน้าที่ครูผู้สอน
          4.2 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

      5. การรับสมัคร
          5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                 ผู้สมัครขอและยื่นในสมัคร แ ห้องธุรการ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ในระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2565

      6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
          6.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เตือน) จำนวน 3 รูป
          6.2 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(โranscipt) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
          6.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
          6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          6.5 โบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
          6.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
      ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับตันฉบับทุกฉบับ จะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน


      ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนต หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโตยเท็จ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมีได้

      7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
         การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ทางเว็บไชต์ของโรงเรียนและFacebook (รร.คำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่)

      8. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบตัดเลือก
          โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ภาค ก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ในวันที่ 27 มษายน 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น. สอบสัมภาษณ์ ภาค ข และสอบปฏิบัติการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 

      9. การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก
          ผู้ที่ใต้รับการคัดเลือกต้องไต้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 โดยโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จะนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลำดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า

      10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
          โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การสอบข้อเขียน ภาค ก ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ทางเว็บไชต์ของโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์และ Facebook (รร.คำเที่ยงอนุสสรณ์จ.เชียงใหม่)
          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ ภาค ข และสอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ทางเว็บไชต์ของโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์และ Facebook (รร.คำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่) โดยเรียงลำตับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้คะแนนสูงสุด ตามลำดับ


      11. สถานที่ปฏิบัติงาน
          โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

      12. การจัดทำสัญญาจ้าง
          12.1 โดยใช้ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สำหรับการเรียกตัว ในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้
          12.2 เมื่อถึงสิ้นสุดสัญญาจ้าง (สิ้นสุดปีการศึกษา 2565) จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานมื่อผ่านการประเมินผลปฏิบัติงานแล้วจึงจัดทำสัญญาต่อเนื่อง
          12.3 กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครจะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
         อนึ่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือนจะไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนด

 
ประกาศ ณ วันที่ 1 มษายน 2565
( นายศักตา ศักดิ์ใหญ่ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 12 เม.ย. 2565 เวลา 10:12 น.
  • 5,357 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^