LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เม.ย.65

  • 12 เม.ย. 2565 เวลา 08:47 น.
  • 11,999 ครั้ง
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เม.ย.65

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

ประกาศโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงาน

      ด้วยโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา และปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลหรือลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ดังนี้

     1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังนี้
         1.1 ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา (วุฒิปริญญาตรีมีใบประกอบวิชาชีพครูอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท)
               - สาขาวิชาภาษาจีนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 อัตรา
               - สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา
               - สาขาวิชาการแนะแนวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 อัตรา
               - สาขาวิชาการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา
         1.2 ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา (วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท)
               - ทุกสาขาวิชาระดับ ปวส. จำนวน 1 อัตรา

     2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกทั้งตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
         2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         2.2 สำหรับตำแหน่งครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามประกาศข้อ 1.1 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศข้อ 1.1 และจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด และหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยออกให้จะต้องได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น
         2.3 สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตามประกาศข้อ 1.2 จะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และหนังสือรับรองคุณวุฒิที่วิทยาลัยออกให้จะต้องได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น
         2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
         2.5 มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานสำนักงาน เช่น Microsoft office , Microsoft team , Microsoft Word, Excel, Power Point และ Access ได้เป็นอย่างดี
         2.6 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครสธข
         2.7 มีจิตอาสาและอุทิศเวลาให้กับการทำงาน
         2.8 อายุระหว่าง 25 ถึง 40 ปี (เฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน)
         2.9 สามารถทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
         2.10 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคเฉพาะหน้าได้
         2.11 มีความรับผิดชอบในงานประจำ และงานที่ได้รับมอบหมาย
         2.12 มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

     3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคลากร อาคาร 1 ชั้น  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2565 ถึง 22 เมษายน 2565 ในวัน เวลา ราชการ

     4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
         4.1 สำเนาปริญญาบัตรหรือวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript ซึ่งแสดงสาขาวิซาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ
         4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
         4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
         4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
         4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
         4.7 หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
         4.8 ใบรับรองแพทย์ (สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก)

     5. การยื่นใบสมัคร
         5.1 ผู้สมัครสามารถมายื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่งานบุคลากร กลุ่มบริหารงบประมาณสินทรัพย์และบุคลากร อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
         5.2 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครสอบทาง E mail : mai_cit@hotmail.com

     6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ กลุ่มบริหารงบประมาณสินทรัพย์และบุคลากร อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเว็บไซต์โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม www.kma.ac.th

     7. วิธีการคัดเลือก
         -สอบวิชาความรอบรู้และความเป็นครู
         -สอบวิชาเอกที่รับสมัคร
         -สอบปฏิบัติการสอน (ยกเว้นตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน)
         -สอบสัมภาษณ์

     8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
         โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จะดำเนินการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

     9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
         9.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 29 เมษายน 2565
         9.2 กำหนดการวันทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
         9.3 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สำนักงานครั้งแรกและให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
         9.4 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สำนักงานต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
         9.5 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
         9.6 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฎว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

     10. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

(นางจรุญ จารุสาร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ที่อยู่: หมู่ 8 74/11 ถ. พิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 02 525 0470
โทรศัพท์มือถือ 085-089-1998

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ

 
  • 12 เม.ย. 2565 เวลา 08:47 น.
  • 11,999 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^