LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เงินเดือน 15,000.- (โรงเรียนบริการที่พักให้ฟรี)

  • 11 เม.ย. 2565 เวลา 15:06 น.
  • 14,562 ครั้ง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เงินเดือน 15,000.- (โรงเรียนบริการที่พักให้ฟรี)

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เงินเดือน 15,000.- (โรงเรียนบริการที่พักให้ฟรี) สมัครตั้งแต่บัดนี้-25 เมษายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
   ปฏิบัติงานในหน้าที่ สอนวิชาเคมี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาญี่ปุ่น สนับสนุนนโยบาย การปฏิบัติงานของโรงเรียนและรับผิดชอบงานตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ได้แก่
      1.1 วิชาเอก เคมี จำนวน 1 อัตรา
      1.2 วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
      1.3 วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
      1.4 วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
      
      *** พักค้างในโรงเรียน(โรงเรียนบริการที่พักให้ฟรี)

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
   2.1.คุณสมบัติทั่วไป
        2.1.1 เพศชาย หรือหญิง มีสัญชาติไทย
        2.1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
        2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        2.1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
        2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
        2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ
   2.2.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
         เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิไม่ตำกว่าระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชาเอกเคมี วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3. การรับสมัคร
   3.1 รับสมัครทาง QR code รับสมัคร และทางลิงค์รับสมัคร
        ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารทางเว็ไชด์ www.pccp.ac.th กรอกเอกสารติดรูปถ่ายแนบเอกสาร/หลักฐานตามประกาศรับสมัคร(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) แนบคลิปวีดีโอการสอนส่งเอกสารหลักฐานทาง QR code รับสมัคร หรือ ลิงค์รับสมัคร https://bit.ly/3NUm5x4  9 ภายใน วันที่ 25 เมษายน 2565
   3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
         3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน(นับถึงวันเปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว (ติดในใบสมัคร) จำนวน 1 รูป
         3.2.2 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้วและใบรายงานผลการศึกษา ( Transcripts ) จำนวน 1 ฉบับ
         3.3.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
         3.3.4 ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (นำมาส่งวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่)
         3.2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
         3.2.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
         3.2.7 หนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ (ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง สำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับด้วย)
         3.2.8 ส่งคลิปการสอนจำนวน 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 15 นาที

4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ใน วันที่ 27 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ www.pccp.ac.th

5.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก
   วันที่ 27 เมษายน 2565 เริ่ม 09.00 เป็นต้นไป
   การประเมินสมรรถนะ
      - คลิปการสอน คะแนนเต็ม 50 คะแนน
      - ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
      - สัมภาษณ์ระบบออนไลน์ เรียงตามลำดับผู้สมัครสอบ
      - รายละเอียดแจ้งวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 27 เมษายน 2565

6. เกณฑ์การตัดสิน
   การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด  ไม่ได้ ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกตามลำดับคะแนน เว็ปไชด์ www.pccp.ac.th วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

( นายสมร ปาโท )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 025994462 ต่อ 116 หรือ 087-9645014 (วัน และเวลาราชการ)


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ , ลิงก์รับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
  • 11 เม.ย. 2565 เวลา 15:06 น.
  • 14,562 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^