LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ เงินเดือน 25,000.-บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้

  • 08 เม.ย. 2565 เวลา 11:03 น.
  • 3,701 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ เงินเดือน 25,000.-บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ เงินเดือน 25,000.-บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

      ด้วยโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สำกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกชาวต่างชาติเจ้าของภาษา หรือ ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา ที่สอง ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่องานจ้าง และรายละเอียดการจ้าง
    1.1 ชื่องานจ้าง 
           1.1.1  ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ   จำนวน 1 อัตรา
    1.2 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
          (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และส่งเสริม การเรียนรู้ของ ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          (2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          (3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    1.3 อัตราค่าจ้าง
    1.3.1 ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ  เดือนละ 25,000 บาท
2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการรับสมัคร
    2.1 เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 - 50 ปี เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
    2.2 เป็นเจ้าของภาษา หรือ ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง 
    2.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ   มีหลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้
    2.4 ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (Teaching English as a Foreign Language) / TEFL หรือ การสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ (Teaching English to Speakers of Other Languages) / TESOL
    2.5 ผ่านการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication ) ,Test of English as a Foreign Language® (TOEFL®) หรือ International English Language Testing System (IELTS) (ผลสอบมีอายุ 2 ปี)
    2.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือทำเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา (ถ้ามี)

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
           ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 –  6 พฤษภาคม 2565  (เว้นวันหยุดราชการ)  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ  ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ หรือกรอกใบสมัคร แนบประวัติ การทำงานและเอกสารประกอบ     การสมัครส่งที่อีเมล์ lwongtrakulphudee@gmail.com
    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
           เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง(ถ้าไม่ได้มาสมัครด้วยตัวเองให้นำมาวันสอบ) และ ฉบับสำเนา จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองความถูกต้อง)
           (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยไม่เกิน 6 เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
           (2) สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน
           (3) สำเนาหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัว (แสดงเอกสารฉบับจริงในวันสมัคร)
           (4) หลักฐานแสดงการผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (Teaching English as a Foreign Language) / TEFL หรือ การสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ (Teaching English to Speakers of Other Languages) / TESOL
           (5) หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น TOEIC, (TOEFL®) หรือ (IELTS) (ผลสอบมีอายุ 2 ปี)
           (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
           (7) หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
           (8) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ หนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
    4.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
    4.2  สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ  อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    4.3  ประกาศผลสอบวันที่  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ หรือที่ http://www.anubanwangnua.com            

        
       ประกาศ วันที่ 4  เมษายน  พ.ศ.2565
      

(นายมนตรี   ธิแก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
 
Advertisement

Anuban Wangnua School’s Announcement
The Recruitment of Foreign Teacher (Native or Non-native English Teacher)

    Anuban Wangnua School is looking for a qualified and enthusiastic Foreign teacher (Native or Non –native English Teacher) to teach English in our school. Our school is a primary school under the Lampang Educational Service Area Office 3, Ministry of Education, located at Sub-district Wangnua ,Wangnua District, Lampang Province Thailand.
    We are looking forward to any applicant who has a dedicated, positive and flexible attitude towards students and staff. An interested should be prepared to primary school students.

1. Position 
1. One Foreign Teacher (Native or Non- Native English Speaker)
2. Qualifications
    1. Male/ Female, age between 22-50 years old.
    2. Native or Non-Native English speaker 
    3. Bachelor degree in Education Major in English or related filed (including transcripts) with TEFL certification or TESOL certification
    4. TOEIC Test results for Non-native English Speaker (The results are valid for two years).
    5. Preference shall be given to candidates with an education degree and have at least 1 year for teaching experience.
    6. Computer literacy would be advantage.

3. The Main Documents Required
    The applicant must be made in person with the applicant’s document. The applicant must fill in every pages of the application form and enclose here with the following documents:
        1. 4x6 cm. photograph (taken within the last six month, not printed 
        by computer/Polaroid).
        2. A copy of the applicant’s Education Certificate, Degree, Transcript of Records and Application Letter.
        3. A copy of passport (Front page, last entries stamp, Visa sticker and extension stamp)
        4. A copy of  TEFL certification or TESOL certification
        5. The copy of a certified score report
        6. The copy of a certified score report of the English Language Proficiency Test
            All non-native English-speaking applicants are required to take an English language proficiency test, such as TOEIC, TOEFL or IELTS and is still within its validity period as indicated in the Statement of Results  (The results are valid for two years).
        7. A copy of Medical Certificate (The results are valid for one month)
        8. Other document (Teaching License, House registration paper, Marital status paper, Criminal record checking if any)

4. Procedure
    4.1 Choosing
          Anuban Wangnua School will conduct a day interview for the applicants and ask for a demonstration teaching. 
    4.2 Evaluation
         The chosen applicant must have at least 60 percent score for his/her performance.

5. Date and place of recruitment
    The applicant must be made in person at Administrative Department of Anuban Wangnua School. From April 4th - May 6th , 2022. (Except on Government holiday) or email your current curriculum vitae (resume) including a recent photo to E-mail: lwongtrakulphudee@gmail.com
Remark: If interested, and want to get more information please contact us; Telephone to 065-3235364, 093-3179547

6. List of eligibility in May 7th 2022
    (Only short listed candidate will be contact through e-mail)  

7. Announcement for the Applicant’s teaching Demonstration and interview
    The School will have a day for Teaching Demonstration and interview in May 10th 2022. From 9.00 a.m. – 12.00 a.m. in Anuban Wangnua School.

8. Announcement of Selection
    The school will post the names of the applicants on the bulletin board in front of the Administrative Department and on the school’s website http://www.anubanwangnua.com  in May 11th 2022.

9. School Contract
    We offer 10 months contract for the successful candidate. The salary is 25,000 baht with accommodation expense, visa and work permit free. 
    The successful applicant who fails to show on the given date will automatically lose the contact
 
Announce in April  4th ,2022.

                                                               
(Mr. Montree   Thikaew)
Director of Anuban Wangnua School

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 08 เม.ย. 2565 เวลา 11:03 น.
  • 3,701 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^