LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ และวิทยาศาสตร์

  • 08 เม.ย. 2565 เวลา 10:15 น.
  • 5,887 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ และวิทยาศาสตร์

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ และวิทยาศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(งบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 

    ด้วยโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 60 เมษายน อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการกรศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
    ปฏิบัติการสอนชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษา ควบคุมดูแลนักเรียน ดูแลความประพฤตินักเรียน สนับสนุนนโยบายการปฏิบัติงานของโรงเรียน รับผิดชอบงานตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย
        - วิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
        - อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
        - ระยะเวลาจ้างตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 (ต่อสัญญาเป็นรายปี)

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    1. มีสัญชาติไทย เพศชาย หรือ เพศหญิง
    2.มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
    3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    4. ไม่เป็นผู้มีกายทพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าที่ในพรรคการเมือง
    6. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาว้นแต่เป็นทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
    7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    8. ไม่เป็นผู้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    ตำแหน่งครูผู้สอน
     - เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     - ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตประกอบการสอน
     - สามารถสอนระดับชั้นประถมศึกษาได้ทุกวิซา

4. การรับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน หรือส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัวมาที่ wadbanprawnai@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565

5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
    1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
    2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
    4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
    5. ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
    6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย จำนวน 1 ฉบับ
    7. ใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิหรือใบนุญาตประกอบการสอน
    หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับ 1 - 7 ต้องนำตัวจริงมาด้วยและให้สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

6. เงื่อนไขในการรับสมัคร
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้องครบถ้วนในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 08 เม.ย. 2565 เวลา 10:15 น.
  • 5,887 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^