LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนแพรกษาวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 5-19 เมษายน 2565

  • 05 เม.ย. 2565 เวลา 15:38 น.
  • 14,145 ครั้ง
โรงเรียนแพรกษาวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 5-19 เมษายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนแพรกษาวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 5-19 เมษายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนแพรกษาวิทยา
ประกาศโรงเรียนแพรกษาวิทยา
เรื่อง การรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานการสอน ตำแหน่ง ครูสายงานการสอน

ด้วย โรงเรียนแพรกษาวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองแพรกษา มีความประสงค์ที่จะรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานการสอน ตำแหน่ง ครูสายงานการสอน จำนวน 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนแพรกษาวิทยา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งการรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
   อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
    1) ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
    2) ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
    3) ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    4) ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    5) ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    6) ครูผู้สอน วิชาดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
    7) ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
          (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้
               (ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
               (ข)วัณโรคในระยะอันตราย
               (ค)โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
               (ง)โรคติดยาเสพติดให้โทษ
               (จ)โรคพิษสุราเรื้อรัง
          (5) ตามในข้อ (4) ต้องมีใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน 30 วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
          (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          (7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
          (8) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          (9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          2.2.1 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
                   (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก/โทภาษาไทยหรือมีประสบการณ์การสอนวิชาภาษาไทยอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หรือทางอื่น ๆ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
                   (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
          2.2.2 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
                   (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก/โท คณิตศาสตร์ หรือมีประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป หรือทำงอื่น ๆ ที่ ก.จ. ก.ท . หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
                   (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
          2.2.3 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
                   (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก/โท วิทยาศาสตร์ หรือมีประสบการณ์การสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หรือทำงอื่น ๆ ที ก.จ. ก.ท . หรือ ก .อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
                   (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจาก คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
          2.2.4 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
                   (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก/โทสังคมศึกษา หรือมีประสบการณ์การสอนวิชาสังคมศึกษาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หรือทางอื่น ๆ ที ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
                   (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจาก คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
          2.2.5 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
                   (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกพลศึกษาหรือทางอื่น ๆ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
                   (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจาก คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
          2.2.6 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
                   (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกดนตรีไทยหรือทางอื่น ๆ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
                   (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจาก คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
          2.2.7 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
                   (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก/โทภาษาอังกฤษ หรือทางอื่น ๆ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
                   (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจาก คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ สอน

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
    3.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
    3.2 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
    3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    3.5 สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
    3.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    3.7 ใบรับรองแพทย์ (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
    3.8 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ (ถ้ามี)

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ห้องธุรการ ชั้น 3 โรงเรียนแพรกษาวิทยา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 ถึง 19 เมษายน 2565 ในเวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-136-5240 หรือเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนแพรกษาวิทยา

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 05 เม.ย. 2565 เวลา 15:38 น.
  • 14,145 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^