LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท

  • 03 เม.ย. 2565 เวลา 14:06 น.
  • 14,044 ครั้ง
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

      ด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.118/4032 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติพนักงานราชการ สำนักงาน กศน. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 270/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551 ประกอบกับคำสั่งสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 531/2551 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจ ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
      1.1 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
      1.2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
      1.3 ตำแหน่งเลขที่ 3918
      1.4 อัตราว่าง 1 อัตรา
      1.5 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
            ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติการรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิซาการ และรายงานอื่น ๆ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าหน่วยงาน ควบคุม และบริหารงานด้านงานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งนสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน

3. สิทธิประโยชน์
      ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยซน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
      3.1 สิทธิการลา
      3.2 สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
      3.3 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้
            3.3.1) ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
            3.3.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
            3.3.3) ค่าเบี้ยประชุม
            3.3.4) ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด
            3.3.5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
            3.3.6) เงินทตแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ
            3.3.7) สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศกำหนด

4. ระยะเวลาการจ้าง
      ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะทำสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 ปีก่อน และเมื่อครบ 1 ปี พนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กำหนดแล้วก็จะต่อสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี ขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่ายังจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2567 (ตามกรอบอัตรากำลังที่ คพร. กำหนดรอบที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 - 2567)

5. คุณสมบัติทั่วไป
      5.1 มีสัญซาติไทย
      5.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
      5.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
      5.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิซาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
      5.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      5.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. และตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
      5.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
      5.8 ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พันโทษมาแล้วเกินห้าปี
      5.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
      5.10 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายต่าง ๆ
      5.11 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือสอบเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
      5.12 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

      หมายเหตุ 1) ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
                    2) ผู้พันโทษมาแล้วเกินห้าปี ต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด
                    3) หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในการสมัครสอบจะตัดสิทธิ์ ในการแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทันที

6. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
      6.1 ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
      6.2 มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

7. การรับสมัคร
      7.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
             ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4241-2000

      หมายเหตุ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามมาตรการแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 โดยให้ผู้สมัครสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทำการคัดกรองอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอร์เจล ตามจุดที่กำหนด
      7.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย
             7.2.1) ใบสมัคร ตามแบบที่กำหนด (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 2) จำนวน 1 ชุด
             7.2.2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำและสวมใส่ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายในครั้งเดียวกัน ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 3 รูป
             7.2.3) สำเนาปริญญาบัตร (พร้อมฉบับจริง) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิซาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน)
             7.2.4) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของสถาบันนั้น ภายในวันปิดรับสมัคร ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศ จำนวน 3 ฉบับ
             7.2.5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
             7.2.6) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 3 ฉบับ
             7.2.7) สำเนาเอกสารทางราชการ คือ หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) หรือ ใบสำคัญ (แบบ สด.9) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) (เฉพาะผู้สมัครเพศซาย) จำนวน 3 ฉบับ
             7.2.8) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงจากสถานพยาบาลของรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549กำหนด จำนวน 1 ฉบับ
             7.2.9) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล กรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน, ใบสำคัญการสมรส จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
             ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
      7.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
             7.3.1) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน
             7.3.2) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องแจ้งสถานที่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ตลอดเวลา
             7.3.3) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดซอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
      7.4 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
             ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ซึ่งการรับสมัครจะมีผลโดยสมบูรณ์ เมื่อซำระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว และค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
     สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบ ให้ทราบ ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย และทางเว็บไซต์ http://nongkhai.nfe.go.th/nongkhai/

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศได้ที่ :: เอกสารแนบรับสมัคร
  • 03 เม.ย. 2565 เวลา 14:06 น.
  • 14,044 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^