LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 10,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 เม.ย.65

  • 03 เม.ย. 2565 เวลา 11:28 น.
  • 6,792 ครั้ง
โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 10,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 เม.ย.65

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 10,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 เมษายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนปัว

ประกาศโรงเรียนปัว
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน

      ด้วยโรงเรียนปัว อําเภอปัว จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่ง ครูผู้สอน ประจําปีการศึกษา 2565 จํานวน 6 อัตรา โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

1. วิชาเอกที่รับสมัคร
    1.1 ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 2 อัตรา
    1.2 ครูผู้สอน วิชาเอกแนะแนว จํานวน 1 อัตรา
    1.3 ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
    1.4 ครูผู้สอน วิชาเอกคหกรรม จํานวน 1 อัตรา
    1.5 ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
    2.1 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
    2.2 ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาวิชาชีพครู ในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้
    2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
    2.4 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
    2.5 อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
    2.6 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และรายละเอียดกลุ่มวิชา/สาขาวิชา
    3.1 กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
          1) ภาษาอังกฤษ 2) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 4) การสอนภาษาอังกฤษ
    3.2 กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกแนะแนว วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
          1) จิตวิทยาแนะแนว 2) การแนะแนวการศึกษา 3) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 4) จิตวิทยาการศึกษา 
    3.3 กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกสังคม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
          1) สังคมศึกษา 2) การสอนสังคมศึกษา 3) สังคมศาสตร์ 4) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
    3.4 กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกคหกรรม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
          1) คหกรรมศาสตร์ 2) คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 3) คหกรรมศาสตร์ศึกษา 4) คหกรรมศิลป์
    3.5 กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกพลศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
          1) พลศึกษา 2) วิทยาศาสตร์การกีฬา 3) การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 4) พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

4. เงื่อนไขและอัตราค่าจ้างต่อเดือน
    อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท

5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มอํานวยการ โรงเรียนปัว ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

6. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในวันสมัคร
    6.1 หลักฐานที่แสดงว่าจบการศึกษาพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
    6.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จํานวน 1 ใบ
    6.3 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
    6.4 บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
    6.5 ใบรับรองแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ
    6.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน 1 ฉบับ
    6.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

7. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการสมัคร
    7.1 ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
    7.2 แจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
    7.3 ลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
    7.4 ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ในการสมัครคัดเลือก

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
    โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน และ www.pua.ac.th

9. วิธีการสอบคัดเลือก
    สอบคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน สาธิตการสอน สอบสัมภาษณ์
    9.1 ผู้สมัครต้องเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับม.ต้น หรือ ม.ปลาย 1 แผน และแฟ้มพัฒนางาน (Portfolio) มาในวันสอบคัดเลือกด้วย

10. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
    10.1 สอบคัดเลือก ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
    10.2 สถานที่สอบ
           10.2.1 กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ สอบข้อเขียน สาธิตการสอน สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 3
           10.2.2 กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา สอบข้อเขียน สาธิตการสอน สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องปฏิบัติการสังศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3
           10.2.3 กลุ่มวิชาเอกแนะแนว สอบข้อเขียน สาธิตการสอน สอบสัมภาษณ์ณ ห้องแนะแนว อาคาร 1 ชั้น 4
           10.2.4 กลุ่มวิชาเอกคหกรรม สอบข้อเขียน สาธิตการสอน สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1
           10.2.5 กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา สอบข้อเขียน สาธิตการสอน สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1

11. ประกาศผลการคัดเลือก
    ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนปัว และ www.pua.ac.th

12. การทําสัญญาจ้าง / ระยะเวลาการจ้าง
    12.1 โรงเรียนปัว จะเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างและคําสั่งจ้าง โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาทําสัญญาจ้าง ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอํานวยการ โรงเรียนปัว
    12.2 การทําสัญญาจ้างปีต่อปี ระยะเวลาในการจ้าง 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566หากมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น โรงเรียนจะทําสัญญาจ้างต่อ
    12.3 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครจะไม่พิจารณาสั่งจ้างหรือพ้นจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
    12.4 การสั่งจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกในกลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา / แนะแนว/คหกรรม และพลศึกษา ได้อันดับที่ 1 กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ ได้อันดับที่ 1 - 2 เป็นหนังสือเรียกตัวให้มารายงานตัว และทําสัญญาจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ต้องรับทราบประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะมีหนังสือเรียกผู้สอบได้ลําดับต่อไป

13. การยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
    13.1 ผู้สอบคัดเลือกได้ไม่มารายงานตัวตามที่กําหนด
    13.2 ผู้สอบคัดเลือกขอสละสิทธิ์

14. การติดต่อประสานงาน
    กลุ่มอํานวยการ โรงเรียนปัว โทรศัพท์ 054–791243 โทรสาร 054-791227 หรือเว็บไซต์ www.pua.ac.th ผู้สนใจและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกขอดูรายละเอียด และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565

 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(นายประกวด พายัพสถาน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนปัว


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศได้ที่ :: เอกสารแนบรับสมัคร
  • 03 เม.ย. 2565 เวลา 11:28 น.
  • 6,792 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^