LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-29 เม.ย.2565

  • 02 เม.ย. 2565 เวลา 16:30 น.
  • 7,637 ครั้ง
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-29 เม.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-29 เม.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

          ด้วยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จากเงินนอกงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว

         อาศัยความตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
   1.1 ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
   1.2 ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
   1.3 แม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
    ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตังต่อไปนี้
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป
         (1) มีสัญชาติไทย
         (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
         (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใด้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
         (5) กรณีผู้สมัครเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
         (6) ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
         (7) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
         (8) มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
      2.2.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
               (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดจะต้องสำเร็จการศึกษาที่ระบุวิชานั้นเป็นทางกลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิชาตามรายละเอียดตำแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชา หรือทางกลุ่มวิชา

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก คณิตศาสตร์
      1) คณิตศาสตร์ 2) การสอนคณิตศาสตร์ 3) คณิตศาสตร์ศึกษา 4) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 5) การศึกษาคณิตศาสตร์ 6) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 7) สถิติ 8) สถิติคณิตศาสตร์  9) สถิติศาสตร์ 10) สถิติประยุกต์ 11) คณิตศาสตร์ - เคมี 12) คณิตศาสตร์ - พิสิกส์ 13) คณิตศาสตร์ - ชีวะ 14) คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ 15) คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ 16) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 17) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ 18) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกตาม ข้อ 3) ถึง ข้อ 17) 19) วิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับสาขาคณิตศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

               (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน เว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา หากไม่มีผู้มีคุณสมบัติตาม (2) สามารถรับสมัครผู้จบการศึกษาปริญญาตรีอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

      2.2.2 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์
               (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดจะต้องสำเร็จการศึกษาที่ระบุวิชานั้นป็นทางกลุ่มวิซาหรือกลุ่มวิชาตามรายละเอียดตำแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชา หรือทางกลุ่มวิชา

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก คอมพิวเตอร์
      1) คอมพิวเตอร์ 2) คอมพิวเตอร์ศึกษา 3) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4) เทศโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 7)  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 8) ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 9) เทคโนโลยีและสารสนเทศ 10) วิศกรรมคอมพิวเตอร์ 11) เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 12) เทคโนโลยีสารสนเทศ 13) ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 14) สารสนเทศศึกษา 15) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 16) ระบบสารสนเทศ 17) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 18) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกตาม ข้อ 3) ถึง ข้อ 17) 19) วิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับสาขาคอมพิวเตอร์ ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

               (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน เว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ใด้รับการยกเว้นจากคุรุสภา หากไม่มีผู้มีคุณสมบัติตาม (2) สามารถรับสมัครผู้จบการศึกษาปริญญาตรีอื่นที่ ก.ค.ศ.รับของเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

      2.2.3 ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด
               (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
               (2) มีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านการทำความสะอาด
               (3) มีจิตอาสาและอุทิศตนเพื่อโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

3. วิธีการสมัครสอบ
     วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ให้ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ระหว่างวันที่ 7 - 29 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

    เพิ่มเติมข้อมูล นะครับ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ที่อยู่ เลขที่ 508 หมู่ 5 ถนนหล่มสัก-เลย ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67120 Email: admin@lkp.ac.th Tel:056-709283 Fax:056-709584 แผนที่

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 02 เม.ย. 2565 เวลา 16:30 น.
  • 7,637 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^