LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนสารภีพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 9,140.-บาท สมัครบัดนี้ - 29 เมษายน 2565

  • 23 มี.ค. 2565 เวลา 05:37 น.
  • 2,871 ครั้ง
โรงเรียนสารภีพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 9,140.-บาท สมัครบัดนี้ - 29 เมษายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสารภีพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 9,140.-บาท สมัครบัดนี้ - 29 เมษายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสารภีพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนสารฎีพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

ด้วยโรงเรียนสารฎีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ครูอัตราจ้างสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
    อัตราเงินเดือนวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 9,140 บาท

2. ครูอัตราจ้างสอนวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
    อัตราเงินเดือนวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 9,140 บาท

3. ครูอัตราจ้างสอนวิชาดนตรี (วิชาเอกดนตรีศึกษา และนตรีสากล ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
    อัตราเงินเดือนวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 9,140 บาท

คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. อายุ 20 - 35 ปี
    2. มีสัญชาติไทย
    3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาวิซาภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือ สาขาวิชาดนตรีศึกษา , ดนตรีสากลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
    4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้
    5. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรอง
    6. มีความประพฤติดี เสียสละ รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาคารวะและมีกริยามารยาทเรียบร้อย
    7.ไม่เคยมีประวัติ พฤติกรรม เสื่อมเสีย

เอกสารประกอบการสมัคร
    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน จำนวน  ฉบับ
    4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
    5. ใบรับรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
    6. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
    7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    8. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล , ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
    9. ค่าสมัคร 500 บาท (จะได้รับคืน เมื่อสอบสัมภาษณ์แล้วเสร็จ)

ช่องทางการสมัคร
    ยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสารฎีพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.
    - สอบคัดเลือก ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสารฎีพิทยาคม
    - ประกาศผลที่เว็บไซต์ของโรงเรียนสารภีพิทยาคม www.sarapee.ac.th และ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสารภิพิทยาคม ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.

การสอบคัดเลือก
    ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ ,วิชาฟิสิกส์ และวิชาดนตรี
    คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์ และสอบสอน
    ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสารภิพิทยาคม

เงื่อนไขในการสมัคร
    ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
(นายวุฒิไกร  วรรณการ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม


 
รายละเอียดประกาศจากเพิ่มเติมดูได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจโรงเรียนสารภีพิทยาคม
  • 23 มี.ค. 2565 เวลา 05:37 น.
  • 2,871 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^