LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2565โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา 28 พ.ค. 2565สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14-20 มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิปวช. เงินเดือน 11,280 บาท 28 พ.ค. 2565สวพ.7 รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี เงินเดือน 10,430 บาท - 18,000.-บาท 28 พ.ค. 2565กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวส.) 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 28 พ.ค. 2565โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ไม่อึดอัดแล้ว ที่ไหนบ้างเช็กเลย ! 28 พ.ค. 2565โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 28 พ.ค. 2565สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท 27 พ.ค. 2565กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท สมัคร 25 พ.ค.-15 มิ.ย.

ข่าวดี!! โครงการเพชรในตม ปี65 มาแล้ว! เปิดรับสมัครนักเรียนม.6 เกรด2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที!

  • 26 ม.ค. 2565 เวลา 07:23 น.
  • 66,113 ครั้ง
ข่าวดี!! โครงการเพชรในตม ปี65 มาแล้ว! เปิดรับสมัครนักเรียนม.6 เกรด2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที!

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ข่าวดี!! โครงการเพชรในตม ปี65 มาแล้ว! เปิดรับสมัครนักเรียนม.6 เกรด2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที!
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
TCAS รอบที่ 2 Quota
โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกการประถมศึกษา (เอกคู่) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (รหัสสาขาวิชา 05005 รหัสกลุ่มสาขา 177) ตามโครงการความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์2565 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT5 และวิชาสามัญภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ดังนี้

      1. จำนวนนิสิตที่จะรับจำนวนรวมทั้งสิ้น 45 คน ดังนี้
          1.1 กอ.รมน.ภาค 1 รับจำนวน 8 คน
          1.2 กอ.รมน.ภาค 2 รับจำนวน 10 คน
          1.3 กอ.รมน.ภาค 3 รับจำนวน 8 คน
          1.4 กอ.รมน.ภาค 4 รับจำนวน 19 คน (4 + 15)

หมายเหตุ : 1) ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษาคู่กับวิชาเอกใดเอกหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด ดังนี้
          1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
          2. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
          3. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
          4. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
          5. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
          6. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
          7. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
2) จังหวัดในสังกัด กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา รวมจำนวนรับ 15 คน


      2. สถานที่เรียนและหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ทุกชั้นปี เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23
(ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยจะจัดหอพักให้อาศัยภายในมหาวิทยาลัย ณ หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม จนสำเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักแต่ให้นิสิตช่วยกันชำระค่าไฟฟ้า น้ำประปาและอื่นๆ (ตามที่จ่ายจริง โดยเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 500 บาท)
หอพักนิสิตโครงการเพชรในตมเป็นอาคาร 5 ชั้น 2 อาคาร แยกนิสิตชาย และนิสิตหญิง มีลักษณะเป็นห้องพักรวมจัดเรียงเตียงสองชั้นเป็นแถวตามลักษณะของห้องที่เป็นโถงกว้าง จัดแบ่งเป็นห้องศึกษาค้นคว้า(Study Room) และห้องโถงจัดกิจกรรม ชั้นที่ 5 เป็นดาดฟ้า นิสิตจะต้องรักษาวินัยและอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
ของหอพักโดยเคร่งครัดตลอดจนวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม

      3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
          3.1 บิดาหรือมารดาและผู้สมัครมีสัญชาติไทย
          3.2 บิดาหรือมารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามพื้นที่ประกาศรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจนถึงวันรับสมัคร ดังนี้

          3.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 240,000 บาทต่อปีรายได้ต่อครอบครัว พิจารณาจากรายได้รวมของบิดา-มารดา ในกรณีที่บิดา-มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือ รายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา-มารดา
          3.4 กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 (มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาผู้ที่สอบเทียบได้หรือผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รวม 5 ภาคเรียน)ไม่ต่ำกว่า 2.75
          3.5 มีผลการสอบ GAT/PAT5 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ดังนี้          3.6 ผู้สมัครที่สมัครสอบเข้าวิชาเอกคู่ ต้องมีผลการสอบวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 2 วิชาเพื่อใช้คัดเลือกเข้าศึกษาวิชาเอกที่ 2 ที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา
          3.7 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติดังกล่าวจากผู้บริหารสถานศึกษา
          3.8 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
          3.9 มีบุคลิกภาพดีที่เหมาะสมกับการเป็นครู
          3.10 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเป็นโรคที่จะเบียดเบียน หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพครู
          3.11 ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ จากการคัดเลือกTCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

      
4. การสมัครเข้าเป็นนิสิต
          4.1 ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://admission.swu.ac.th ทำการลงทะเบียนผู้ใช้งาน(สมัครครั้งเดียว) → เข้าสู่ระบบ (หากลงทะเบียนไว้แล้วข้ามไปข้อที่ 4.2)
          4.2 เลือก สมัครระดับปริญญาตรี
          4.3 เลือกประเภทการรับสมัคร >> TCAS รอบที่ 2 โควตา
          4.4 ในการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 Quota ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
          4.5 กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
          4.6 ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
          4.7 การพบเลขที่นั่งสอบหมายความว่าผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเนื่องจากได้ชำระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
          4.8 ผู้สมัครจะต้องดูประกาศผลการคัดเลือก หรือประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งตามวันที่กำหนด และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้ว กรณีผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกต่างๆ ดังนั้นก่อนการสมัครต้องศึกษารายละเอียด/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง
          4.9 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ แม้จะผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินต่างๆที่ชำระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
          4.10การตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ/การประกาศผลต่างๆ ผู้สมัครเข้าไป http://admission.swu.ac.th >> ข้อมูลผู้สมัคร >> ข้อมูลสมัครสอบ ดูข้อมูลที่ใบสมัครที่สมบูรณ์


      
5. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานและหลักฐานประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้ (หากส่งเอกสารไม่ครบภายในวันที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร)
          5.1 ประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ผู้สมัครทุกคนจัดทำและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จำนวนเอกสารไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ)เอกสารที่แสดงภายใน (Portfolio)ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม การกระทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัคร ผลงานที่นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลังนับจากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25MB โดยตั้งชื่อไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ในระบบรับสมัครฯ http ://admission.swu.ac.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) ภายในเวลา 18.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
          5.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
                1) ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 โครงการเพชรในตม แบบ ตรี 7(เอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
                2) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวและการอาศัยในหมู่บ้าน อพป. แบบ ตรี 8 (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
                3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และถ่ายภายในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
                4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้และสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
                5) สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่มีชื่อของบิดาหรือมารดาและผู้สมัครจำนวน 1 ชุด เพื่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
                6) ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา ที่รับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 (ตามข้อ 3.4)
                7) สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือสำเนาใบประกาศอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตามข้อ 3.4)
                8) ใบรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา (ตามข้อ 3.7)
                9) ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นไม่เกิน 3 เดือน
                10) ภาพถ่ายตัวบ้าน บริเวณรอบบ้าน และสภาพแวดล้อมในบ้าน บริเวณรอบบ้าน และสถานประกอบการของครอบครัว จำนวนอย่างน้อย 3 ภาพ
                11) สำเนาประกาศหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ที่นักเรียนมีภูมิลำเนา (ตามข้อ 3.2) หรือหนังสือรับรองการเป็นหมู่บ้าน อพป. จากที่ว่าการอำเภอในจังหวัดที่สังกัด ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ข้อ 1) – ข้อ 11) ทั้งหมดทางไปรษณีย์ “แบบด่วนพิเศษ (EMS) หรือ แบบลงทะเบียน (R)” (เก็บหลักฐานการส่งไว้ใช้ในการสืบค้นข้อมูล) โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการเพชรในตม” ไปยัง กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ดูวันที่ที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) หรือ ยื่นใบสมัครฯ ด้วยตนเองที่ กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัดรายละเอียดแนบท้ายประกาศ


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : เอกสารแนบ
  • 26 ม.ค. 2565 เวลา 07:23 น.
  • 66,113 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^