LASTEST NEWS

01 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 มิ.ย. 2566สพฐ.ประกาศเพิ่มเติม 5 วิชาสาขาขาดแคลน ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566 31 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 31 พ.ค. 2566สมศ.เพิ่มเกณฑ์ประเมินภายนอก ปี67 ถ้าสถานศึกษาไม่นำผลประเมินปีก่อนไปปรับปรุงพัฒนา จะมีผลต่อคะแนนที่ได้ 31 พ.ค. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากร”ไม่ทำผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวส.-ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 11,500 - 15,000.-

  • 17 ม.ค. 2565 เวลา 22:22 น.
  • 2,250
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวส.-ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 11,500 - 15,000.-

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวส.-ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 11,500 - 15,000.- บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา

          ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
          2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
              2.1 คุณสมบัติทั่วไป
                    1. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส./ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
                    2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ควบคุมและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
                    3. มีสัญชาติไทย
                    4. เพศชาย
                    5. อายุ ระหว่าง 20 - 35 ปี
                    6. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย
                    7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
                    8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                    9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

          3. การรับสมัคร
              3.1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัคร ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
              3.2. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร
                    1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
                    2. สำเนาวุฒิทางการศึกษา 1 ฉบับ
                    3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ
                    4. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ

          4. วิธีการคัดเลือก วันที่ 31 มกราคม 2565 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป
              1. สัมภาษณ์
              2. ทดลองและฝึกปฏิบัติงาน

          5. ปฏิบัติหน้าที่การสอน
              1. เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

          6. ค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา
              1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าจ้าง 11,500.- บาท/เดือน
              2. ปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท/เดือน

 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565

(นายเทพพร อาจเวทย์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

อ่านรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ :: ลิงก์ประกาศรับสมัคร
  • 17 ม.ค. 2565 เวลา 22:22 น.
  • 2,250

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <