LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565 15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล

ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ ลงนามคำสั่ง ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนงดการจัดการเรียนการสอนแบบ On site - 31 ม.ค.2565

  • 13 ม.ค. 2565 เวลา 16:39 น.
  • 3,187
ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ ลงนามคำสั่ง ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนงดการจัดการเรียนการสอนแบบ On site - 31 ม.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ ลงนามมาตรการเร่งด่วนเฝ้าระวังโควิด ให้ทุกโรงเรียนงดการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2565
 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 41)

          ตามที่ ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 41) เพื่อเป็นข้อปฏิบัติ รวมทั้งมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่รัฐได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในแต่ละฉบับ ซึ่งโดยที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่อง นั้น

          เนื่องด้วยภายหลังเทศกาลปีใหม่ 2565 ในสถานการณ์ปัจจุบันได้พบว่าในประเทศไทยได้มีผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอนเป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น และในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน อันเนื่องมาจากการกลับมาของประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด และมีการรวมกลุ่มกันของประชาชนในการทำกิจกรรมเฉลิมฉลองในงานเทศกาลปีใหม่ ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จังหวัดเพชรบูรณ์จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือกับประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์เกี่ยวกับการเข้าร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมากในช่วงนี้เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 (1), (7), มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ข้อ 7(1) ข้อ 11 และข้อ 14 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ถึง (ฉบับที่ 41) มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 จึงกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 41) ดังนี้

          1. ขอความร่วมมือทุ กหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์เกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในช่วงระหว่างวันที่ 15 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ดังนี้
              1) การขออนุญาตจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคล ให้ดำเนินการได้ ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประชาชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ งด หรือ เลื่อน การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคคลไว้ก่อน เว้นแต่ไม่สามารถงดหรือเลื่อนได้เนื่องจากมีการตระเตรียมการจัดกิจกรรมไว้แล้วหากงด หรือเลื่อนจะก่อให้เกิดความเสียหาย ก็ให้ดำเนินการต่อไปได้การจัดกิจกรรมที่ไม่สามารถงดหรือเลื่อนได้ ในช่วงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวผู้จัดกิจกรรมจักต้องมีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนเสริมสร้างป้องกันโรคโควิด-19 มาแล้วไม่น้อยกว่าสองเข็ม และให้ผู้จัดกิจกรรมมีดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี ATK (Antigen test Kit) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
              2) ขอความร่วมมือโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ทำการเรียนการสอนแบบ On site ได้ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งพิจารณาตามที่เห็นสมควรในการ งดการจัดการเรียนการสอนแบบ On site เพื่อลดความเสี่ยงและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในจังหวัดเพชรบูรณ์
             
3) การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะหรือสถานที่ อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน หากได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิ บัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขแล้ว
และประสงค์จะปรับรูปแบบของสถานที่ดังกล่าวเพื่อการให้บริการในลักษณะที่เป็น ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้สามาถดำเนินการได้ โดยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนเปิดดำเนินการ
                  (1)ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ แจ้งความประสงค์จะปรับรูปแบบของสถานที่เพื่อให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
                  (2) ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประสานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ร่วมออกตรวจสอบและประเมินความพร้อมของสถานที่ บุคลากร และการจัดการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนด และรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อพิจารณาอนุญาต ก่อนเปิดให้บริการ

          2. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของหน่วยงานและสถานประกอบการให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบการโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า เคร่งครัดต่อมาตรการในการคัดกรองประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในหน่วยงาน สถานประกอบการ เกี่ยวกับมาตรการ D-M-H-T-T-A และ การคัดกรองผลการได้รับวัคซีนของประชาชนที่ ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มก่อนเข้าหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หากพบว่าประชาชนท่านใดยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบสองเข็ม ให้คำแนะนำในการเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อหน่วยงานสาธารณสุข

          3. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอ ทุกอำเภอ ตรวจสอบและกำกับ ติดตามการเปิดดำเนินการของสถานที่ การดำเนินกิจกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค และตามแผนปฏิบัติการรองรับการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาลโดยให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นระยะ

      ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565


 
(นายกฤษณ์ คงเมือง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเพชรบูรณ์
  • 13 ม.ค. 2565 เวลา 16:39 น.
  • 3,187

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^