LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565 15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล

โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว รับสมัครครูผู้สอน เงินเดือน 7,000บาท มีบ้านพักครู อาหารกลางวันฟรี 3 ปีสอบกรณีพิเศษได้

  • 23 พ.ย. 2564 เวลา 15:46 น.
  • 3,933
โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว รับสมัครครูผู้สอน เงินเดือน 7,000บาท มีบ้านพักครู อาหารกลางวันฟรี 3 ปีสอบกรณีพิเศษได้

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว รับสมัครครูผู้สอน เงินเดือน 7,000.-บาท มีบ้านพักครู อาหารกลางวันฟรี 3 ปีสอบกรณีพิเศษได้
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว

ประกาศโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
    1.1 ชื่อต้าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
    1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
    1.3 ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท
    1.4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าประกอบด้วย
           - วิชาเอกอังกฤษ
           - วิชาเอกคณิตศาสตร์
    1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


2. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
    (1) มีสัญชาติไทย
    (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
    (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
    (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
    (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
    (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
    (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษา
    (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ้าคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
    (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท้าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
    (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 035-446524 หรือ 064-627 3104 ครูจิตราพร รักภูมิ 

- สวัสดิการ - 
    1. มีบ้านพักครู
    2. อาหารกลางวันฟรี
    3. นับอายุงานครบ 3 ปี สามารถสอบบรรจุแข่งขันรอบภายในได้
 
อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ :: ไฟล์แนบประกาศ
  • 23 พ.ย. 2564 เวลา 15:46 น.
  • 3,933

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^