LASTEST NEWS

20 ก.ย. 2564ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง และพนักงานธุรการ รวม 7 อัตรา 20 ก.ย. 2564ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2564 20 ก.ย. 2564กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 35,387 อัตรา  20 ก.ย. 2564กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกเลิกใช้ผลสอบ O-NET เข้าอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 20 ก.ย. 2564มาแล้ว! สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด! แจ้งดำเนินการจ้างต่อครูวิทย์-คณิต อีก 1 ปีงบประมาณ 19 ก.ย. 2564ครม.รับทราบ !!! เด็กเรียนออนไลน์ไม่เข้าใจ  19 ก.ย. 2564สพฐ. เปิดรับพนักงานกองทุนฯ ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท 18 ก.ย. 2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างรอบพิเศษ 226 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 18 ก.ย. 2564โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 17 ก.ย. 2564โรงเรียนมัธยมหนองเขียด รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท สมัคร 20-23 ก.ย.2564

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 26 ก.ค.-1ส.ค.2564

  • 21 ก.ค. 2564 เวลา 16:50 น.
  • 3,058 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 26 ก.ค.-1ส.ค.2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 26 ก.ค.-1ส.ค.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและแม่บ้านทําความสะอาด

    ด้วยโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน จํานวน 2 อัตรา และตําแหน่งแม่บ้านทําความสะอาด จํานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1.ตําแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการจ้าง คือสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) หมวดเงินรายได้ของสถานศึกษา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีงบประมาณ
    1.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
        1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า
        2) เพศชายหรือเพศหญิง อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
        3) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        4) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
        5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
        7) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        8) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ จําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
        9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
        10) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานสํานักงาน เช่น Microsoft word , excel, power point และการใช้ระบบ Internet
        11) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ตําแหน่งครูผู้สอน ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการจ้าง คือสอนวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) อัตราค่าจ้าง 25,000 บาทต่อเดือนต่อคน จากหมวดเงินรายได้ของสถานศึกษา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีงบประมาณ
    2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
        1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า
        2) เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 50 ปี
        3) เป็นเจ้าของภาษา (Native Speakers ได้แก่ English , America , Canada , Australia,New Zealand)
        4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
        5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ จําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
        6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
        7) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานสํานักงาน เช่น Microsoft word , excel ,power point และการใช้ระบบ Internet
        8) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. ตําแหน่งแม่บ้านทําความสะอาด จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) หมวดเงินรายได้ของสถานศึกษา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีงบประมาณ
    3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
        1) ทําความสะอาดบริเวณอาคารเรียนต่างๆ ห้องน้ํา พื้นอาคารเรียน ระเบียงอาคารห้องพิเศษต่างๆ ฯลฯ
        2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    3.2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
        1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
        2) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
        3) วุฒิการศึกษาขั้นต่ํา ประถมศึกษาปีที่ 6
        4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
        5) ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
        6) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
        7) สามารถปฏิบัติงานได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในการบริการ
        8) มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความอดทน รักความสะอาด

กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องวิชาการโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: เอกสารแนบประกาศ
 

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^