LASTEST NEWS

25 ก.ค. 2564อบจ.ปทุมธานี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 82 อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้ - 30 ก.ค.2564 25 ก.ค. 2564โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม รับนสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา มีวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา สมัครออนไลน์ 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 4 ระดับ สอบผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทันที 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา เเละวันเข้าพรรษา 15 ข้อ ทำผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ศธ.ชง 4 มาตรการ เยียวยา ลดค่าใช้จ่าย นักเรียน ผู้ปกครอง 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564" ทำผ่านเกณฑ์ 75% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "รู้รักษ์ภาษาไทย รู้ใช้อย่างถูกต้อง" ทำผ่านเกณฑ์ 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ดร.รัชชัยย์ ฯ เสนอ ศธ ปรับลดหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 ก.ค. 2564ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม 23 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 15,000 - 35,000.-บาท

  • 16 ก.ค. 2564 เวลา 22:16 น.
  • 4,489 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 15,000 - 35,000.-บาท
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 15,000 - 35,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

รายละเอียดการรับสมัครดังนี้

1. วิชาเอกที่รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
    1.1 ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ กลุ่มปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    2) เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ

4. เงื่อนไขและอัตราค่าจ้างต่อเดือน
    4.1 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทำให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้สมัครนั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น 4.2 อัตราค่าจ้าง
อัตราค่าจ้างต่อเดือน เดือนละ 15,000 บาท 5. ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

    5. การรับสมัคร
        5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา ตั้งแต่ วันที่ 16 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ ติดต่อสอบถาม 044-251382, 044-242208 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
Advertisement


ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) กลุ่มปฐมวัย

โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
1. วิชาเอกที่รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ)
    1.1 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) กลุ่มปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

    2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ)
        2.1 คุณสมบัติทั่วไป
            1) มีสัญชาติสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
(กรณีที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยผ่านการทดสอบ TOEFL ระดับ 550 หรือ TOEIC ระดับ 600 หรือ IELTS ระดับ 5.5 หรือ CEFR ระดับ B2 หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ)
            2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 - 45 ปีบริบูรณ์
            3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
            5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
            6) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ไร้ความสามารถสติฟั่นเฟือนไม่เหมาะสมประกอบอาชีพ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546
            7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบพ.ร.บ. ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกฎหมายอื่น
            8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
            9) ไม่เป็นผู้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดเพราะการกระทำผิด
            10) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ
            11) ไม่เคยกระทำการทุจริตในการเข้าสอบเข้ารับราชการ
            12) ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    1) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
    2) มีใบอนุญาตครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือทำเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา

4.2 อัตราค่าจ้าง
    อัตราจ้างต่อเดือน เดือนละ 35,000 บาท

5. ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

6. การรับสมัคร
    6.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
        ผู้ประสงค์สมัครตามประกาศดังกล่าว ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา หรือที่ https://www.anubannm.ac.th , gg.gg/anubankorat (เฟซบุ๊กอนุบาล นครราชสีมา) ตั้งแต่ วันที่ 16 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือติดต่อสอบถาม 044-251382, 044-242208 (ต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล)

คลิกที่นี่เพื่อนอ่านรายละเอียด

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^