LASTEST NEWS

24 ต.ค. 2564กางรายชื่อ 63 โรงเรียนแรกใน "กทม." ที่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอน 24 ต.ค. 2564โรงเรียนเลยพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา - สมัคร 28 ต.ค. - 3 พ.ย.2564 24 ต.ค. 2564โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา - สมัคร 20-25 ต.ค.2564 23 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 23 ต.ค. 2564อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สศศ รอบ2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อุตรดิตถ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุตรดิตถ์ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อำนาจเจริญ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อำนาจเจริญ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อ่างทอง รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.หนองคาย ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 หนองคาย รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สุราษฎร์ธานี รอบที่ 2/2564

เมืองพัทยา ประกาศรับสมัครผู้ช่วยครู 15 อัตรา 9 สาขาวิชาเอก ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พ.ค. 2564

  • 07 พ.ค. 2564 เวลา 19:45 น.
  • 11,539 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
เมืองพัทยา ประกาศรับสมัครผู้ช่วยครู 15 อัตรา 9 สาขาวิชาเอก ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พ.ค. 2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

เมืองพัทยา ประกาศรับสมัครผู้ช่วยครู 15 อัตรา 9 สาขาวิชาเอก ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พ.ค. 2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก  เมืองพัทยา

ประกาศเมืองพัทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้างเมืองพัทยา

      ด้วยเมืองพัทยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นหนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเมืองพัทยา ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    - พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งผู้ช่วยครู สังกัดสถานศึกษาเมืองพัทยา จำนวน 15 อัตรา
    ประเภทพนักงานจ้างตามการกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู สายปฏิบัติการสอน จำนวน 9 สาขาวิชาเอก ดังนี้
        1) สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
        2) สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 2 อัตรา
        3) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
        4) สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา
        5 สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
        6) สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
        7) สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
        8) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
        9) สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

        รวม 15 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรทาและการเลือกสรร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
        1) มีสัญชาติไทย
        2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี ในวันรับสมัคร
        3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเมืองพัทยา
        5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
        7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
        8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

        หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างตามการกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู
        - มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาเอกภาษาไทย , สาขาวิชาเอกเคมี , สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ , สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ , สาขาวิชาเอกนตรีสากล , สาขาวิชาเอก, สาขาวิชาเอกปฐมวัย , สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ หลักสูตร หรือหลักสูตร 5 ปี หรือชื่อเรียกอย่างอื่น แต่เป็นสาขาวิซาเอกในทางเดียวกัน หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
        - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

ลักษณะงานและหน้าที่และความรับผิดชอบ
    - ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าตอบแทน (หนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู)
    - ตำแหน่งผู้ช่วยครู ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราค่าตอบแทน 15,800 บาท
    - ตำแหน่งผู้ช่วยครู ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          1) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
          2) สถานที่รับสมัคร หน้าห้องละหมาด ชั้น 4 อาคาร 1 (ด้านหน้า) ศาลาว่าการเมืองพัทยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3126

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^