LASTEST NEWS

24 ต.ค. 2564กางรายชื่อ 63 โรงเรียนแรกใน "กทม." ที่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอน 24 ต.ค. 2564โรงเรียนเลยพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา - สมัคร 28 ต.ค. - 3 พ.ย.2564 24 ต.ค. 2564โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา - สมัคร 20-25 ต.ค.2564 23 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 23 ต.ค. 2564อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สศศ รอบ2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อุตรดิตถ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุตรดิตถ์ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อำนาจเจริญ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อำนาจเจริญ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อ่างทอง รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.หนองคาย ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 หนองคาย รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สุราษฎร์ธานี รอบที่ 2/2564

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้ - 13 พ.ค. 2564

  • 07 พ.ค. 2564 เวลา 19:29 น.
  • 2,129 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้ - 13 พ.ค. 2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้ - 13 พ.ค. 2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก  โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

ประกาศโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
เรื่อง​ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง​ สาขาคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
      
    ด้วยโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เพื่อให้การคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
    อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
    2. คุณสมบัติของผู้สมัครครูอัตราจ้าง
            1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
            2. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาทางการศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครู เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก
            3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และมีหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 (ที่ยังไม่
หมดอายุ) ภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย
            4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรทุกตำแหน่งในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย

3. กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
    ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 หรือสอบถามที่ โทร. 02-4624428 ในเวลา ราชการ

4. เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นในวันสมัคร
    4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา (Tran script ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน '6 เดือน)
    4.7 ใบรับรองแพทย์

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี และเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

6. วิธีการคัดเลือก
    การสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

7. การประกาศรายชื่อผลการคัดเลือก และการจัดทำสัญญา
    โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล และเพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.พร้อมจัดทำสัญญาจ้างตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

สอบถามเพิ่มเติม​ เบอรโทรศัพท์ 0-2462-5428

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^