LASTEST NEWS

23 มิ.ย. 2564ตั้งทีมไตรภาคีคุมเข้มสกัดโควิดบุกโรงเรียน นักเรียนติดเชื้อคนเดียวให้ปิดเรียน on-site 23 มิ.ย. 2564คลัสเตอร์เปิดเทอมอื้อ-วัคซีนครูอ้อแอ้ 23 มิ.ย. 2564"ตรีนุช" ยัน รร.ยังไม่ใช่กลุ่มคลัสเตอร์แพร่ระบาดใหม่ นร. ติดเชื้อจากผู้ปกครอง และชุมชน 23 มิ.ย. 2564สพฐ.ปิดรร.ด้วยไม่ปกติ 10 เขต 15 รร. พบครูและบุคลากรในสังกัดติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 5 ราย นักเรียนติดเชื้อ 4 ราย 22 มิ.ย. 2564โควิดระบาดหนัก!ศธ.ประกาศจัดโซนสีรร.คุมเข้ม ย้ำถ้าพบเด็กติดเชื้อ หยุดสอนแบบ on-site ปิดโรงเรียนฆ่าเชื้อทันที 22 มิ.ย. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไปปี พ.ศ.2564 ภาค ก และ ภาค ข ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 22 มิ.ย. 2564กศจ.อุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 และสถานที่สอบแข่งขันแล้ว 22 มิ.ย. 2564ด่วนที่สุด กรอบอัตรากำลังข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ชั่วคราว) ในสพม.ที่กำหนดใหม่ 22 มิ.ย. 2564ที่ปรึกษาสพฐ.เผยปิดหรือไม่ปิดโรงเรียน นร.ติดโควิด ศบค.พื้นที่เป็นคนตัดสินใจ 22 มิ.ย. 2564ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครลูกจ้างรายวัน จำนวน 338 อัตรา

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 13,000.- บาท สมัครบัดนี้ - 13 พ.ค

  • 06 พ.ค. 2564 เวลา 14:24 น.
  • 1,621 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 13,000.- บาท สมัครบัดนี้ - 13 พ.ค
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 13,000.- บาท สมัครบัดนี้ - 13 พ.ค.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ประกาศโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2564

ด้วยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรื่อง จังหวัดหนองบัวลำภู จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น ครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะทำการคัดเลือก
    ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี (มีวุฒิครู) จำนวน 1 อัตรา
    อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน 13,000 บาท

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
    2.1 สัญชาติไทย
    2.2 อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
    2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
    2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
    2.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กฎหมายกำหนดว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    2.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
    2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี เป็นที่รังเกียจของสังคม
    2.9 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    2.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำไปโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    2.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
    2.14 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
    2.15 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่ง ขาดคุณสมบัติตาม(8) (10) (11) หรือ (15) กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (12) หรือ (13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้วหรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (14) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปี แล้ว และมิใช่เป็นการออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
    2.16 ต้องมี ใบประกอบวิชาชีพครู (วุฒิครู)

3. สำเร็จปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร

4. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
    ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายรับสมัครโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 6 - 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19
200 หมู่ที่ 13 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180
โทรศัพท์ : 042354079 | โทรสาร : 042354079

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^