LASTEST NEWS

24 ต.ค. 2564กางรายชื่อ 63 โรงเรียนแรกใน "กทม." ที่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอน 24 ต.ค. 2564โรงเรียนเลยพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา - สมัคร 28 ต.ค. - 3 พ.ย.2564 24 ต.ค. 2564โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา - สมัคร 20-25 ต.ค.2564 23 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 23 ต.ค. 2564อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สศศ รอบ2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อุตรดิตถ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุตรดิตถ์ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อำนาจเจริญ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อำนาจเจริญ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อ่างทอง รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.หนองคาย ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 หนองคาย รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สุราษฎร์ธานี รอบที่ 2/2564

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 8-14 พ.ค.2564

  • 01 พ.ค. 2564 เวลา 16:05 น.
  • 2,916 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 8-14 พ.ค.2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 8-14 พ.ค.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

      ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น อำเภอเมือง ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอนจำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2549 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2564
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
      อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
      - สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
3. การยื่นใบสมัคร
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ห้องบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 พฤษภาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
      4.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      4.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาภาษาจีน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด และมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว หรือใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สำเร็จการศึกษา
      4.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
      4.4 ไม่เป็นคนต่างชาติ พระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
      5.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
      5.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
      5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
      5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
      5.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
      5.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
      5.7 ใบรับรองแพทย์เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น แฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

6.ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 30 เมษายน 2565 (11 เดือน) และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีกใน ปีงบประมาณถัดไป ตามงบที่ได้รับจัดสรร

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2524 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือทางเพจเฟสบุ๊ค โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

8. วิธีการคัดเลือก
      การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
      ประเมินโดย การสัมภาษณ์ ปฏิบัติและสอบสอน (100 คะแนน) ตามองค์ประกอบ ดังนี้
            1. สอบปฏิบัติการสอน 50 คะแนน
            2. สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

9.วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
      โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น จะดำเนินการสอบภาคปฏิบัติและสอบการสอน ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น โดยผู้สมัครต้องจัดเตรียม ดังนี้
      9.1 แผนการจัดการเรียนรู้ (วิชาที่สมัคร) จำนวน 4 ฉบับ
      9.2 สื่อ / นวัตกรรมการสอน ตามระบุในแผนการจัดการเรียนรู้
      9.3 แฟ้มสะสมงานส่วนบุคคลของผู้สมัคร (Port Folio)

10. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
      10.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากันจะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยัง
ได้คะแนนเท่ากันให้ให้ผู้ที่สมัครเป็นลำดับแรก ได้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
      10.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

11. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
      11.1 กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง
            - วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 รายงานตัวทำสัญญาจ้างและจะแจ้งการมาปฏิบัติหน้าที่ในภายหลัง
      11.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อมาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
      11.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
      11.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
      11.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฎว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

12. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^