LASTEST NEWS

21 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 21 ต.ค. 2564กศจ.ยโสธร ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ยโสธร รอบที่ 2/2564 20 ต.ค. 2564กศจ.สงขลา ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สงขลา รอบที่ 2/2564 20 ต.ค. 2564รวมลิงก์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คู่มือ ว PA 4 สายงาน 20 ต.ค. 2564กศจ.กำแพงเพชร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 44 อัตรา รายงานตัว 29 ตุลาคม 2564 20 ต.ค. 25645 คำถามยอดฮิต ว PA ใครสงสัยอะไรบ้าง มาอ่านกัน 20 ต.ค. 2564กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ศรีสะเกษ รอบที่ 2/2564 20 ต.ค. 2564กศจ.มหาสารคาม ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 มหาสารคาม รอบที่ 2/2564 20 ต.ค. 2564กศจ.กาญจนบุรี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายครู จ.กาญจนบุรี 20 ต.ค. 2564กศจ.บึงกาฬ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 บึงกาฬ รอบที่ 2/2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

  • 30 เม.ย. 2564 เวลา 18:02 น.
  • 6,160 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

      ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120 / 2560 สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา
      1.1 ครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา
            1.1.1 ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ 3 อัตรา
            1.1.2 ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ  2 อัตรา
            1.1.3 ครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
      1.2 บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
            1.2.1 เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
      2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อังนี้
            2.1.1 มีสัญชาติไทย
            2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ไม่เกิน 50 บีบริบูรณ์
            2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
            2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
            2.1.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
            2.1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
            2.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
            2.1.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
            2.1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            2.1.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
            2.1.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
            2.1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
            2.1.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ)

3. อัตราเงินเดือน
      3.1 สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
      3.2 สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
      3.3 สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
      3.5 สำหรับผู้ได้รับวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี อัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

4. การรับสมัคร
      ผู้ประสงค์จะสาครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง หรือสมัครออนไลน์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2564 - 11 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^