LASTEST NEWS

16 ต.ค. 2564โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา - สมัคร 15 - 26 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ - สมัคร 18 - 22 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนวัดลำดวน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย หรือวิชาเอกอื่น ๆ - สมัคร 14 - 27 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนวังประจบวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา - สมัคร 16 - 27 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 16 ต.ค. 2564กศจ.ระยอง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ระยอง รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.บุรีรัมย์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 บุรีรัมย์ รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.พิษณุโลก ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 พิษณุโลก รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.ลพบุรี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ลพบุรี รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนปวกควน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สมัครออนไลน์ 13-28 ต.ค.2564

สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครครู และเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา สมัครบัดนี้ - 3 พ.ค.2564

  • 28 เม.ย. 2564 เวลา 21:23 น.
  • 3,848 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครครู และเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา สมัครบัดนี้ - 3 พ.ค.2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครครู และเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา สมัครบัดนี้ - 3 พ.ค.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์


ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง
     1.1 ครู ศรช. (ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน) จำนวน 2 อัตรา
          1.1.1) กศน.อำเภอบึงสามพัน จำนวน 1 อัตรา
          1.1.2) กศน.อำเภอวิเชียรบุรี จำนวน 1 อัตรา

          อัตราจ้าง 90,000.- บาทต่อภาคเรียน
          คุณสมบัติวุฒิการศึกษา
          - เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

     1.2 บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
          1.2.1) กศน.อำเภอเขาค้อ จำนวน 1 อัตรา

          อัตราจ้าง 15,000.- บาท

          คุณสมบัติวุฒิการศึกษา
          - เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

     1.3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
          1.3.1) กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 2 อัตรา
          1.3.2) กศน.อำเภอวิเชียรบุรี จำนวน 1 อัตรา

          อัตราจ้าง 11,680.- บาท

          คุณสมบัติวุฒิการศึกษา
          - เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก/ขอบข่ายงานจ้าง/ค่าจ้าง ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     2.1 มีสัญชาติไทย
     2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดบีบริบูรณ์
     2.3 วุฒิการศึกษา ขอบเขตงานจ้าง และอัตราค่าจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
     2.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
     2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
     2.6 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
     2.7 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
     2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
     2.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู
     2.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     2.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
     2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
     2.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายต่างๆ
     2.14 ไม่เป็นผู้เคยถูกกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
     2.15 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

3. วัน เวลา สถานที่ และเอกสารในการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ งานพัสดุ เลขที่ 325 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2564 - 3 พฤษภาคม 2564 ในเวลา 09.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 05672 1532 ต่อ 16

ทั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของจังหวัดเพชรบูรณ์


ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 056-721532 ต่อ 16

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดประกาศรับสมัคร
 

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^