LASTEST NEWS

24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 4 ระดับ สอบผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทันที 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา เเละวันเข้าพรรษา 15 ข้อ ทำผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ศธ.ชง 4 มาตรการ เยียวยา ลดค่าใช้จ่าย นักเรียน ผู้ปกครอง 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564" ทำผ่านเกณฑ์ 75% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "รู้รักษ์ภาษาไทย รู้ใช้อย่างถูกต้อง" ทำผ่านเกณฑ์ 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ดร.รัชชัยย์ ฯ เสนอ ศธ ปรับลดหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 ก.ค. 2564ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม 23 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 23 ก.ค. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 82 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 22 ก.ค. 2564รร.เอกชนก็น่าเห็นใจ "ปลัดศธ." ชี้ผปค.ค้างค่าเทอมอื้อ รร.ต้องแบกเงินเดือนครูทุกเดือน

โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท (มีบ้านพักครู)

  • 26 เม.ย. 2564 เวลา 09:40 น.
  • 7,064 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท (มีบ้านพักครู)
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท (มีบ้านพักครู) สมัคร 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
ประกาศโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) จำนวน 2 อัตรา
ครั้งที่ 1/2564

ด้วยโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม มีความประสงค์จะ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายปี (เงินรายได้) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างรายปี (เงินรายได้) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หน่วยงานที่บรรจุ ตำแหน่งที่จะบรรจุ อัตราค่าตอบแทน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 หน่วยงานที่บรรจุ : โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
     1.2 ตำแหน่งที่จะบรรจุ : ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
     1.3 อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท/เดือน (รวมประกันสังคม)
     1.4 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์, วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
     2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
          (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     2.2 ลักษณะต้องห้าม
          (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
          (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้หรือเป็นโรคที่ ก.ค.ศ.กำหนด
          (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
          (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
          (5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
          (7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
          (8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
          (9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดอ อก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือกฎหมายอื่น
          (10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง โดยกรอกข้อมูลตามแบบของโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคมสมบูรณ์แล้ว และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วน ณ เรือนประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม รับสมัครระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564 ในวัน และเวลาราชการ ภาเช้า 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชรา สุวรรณชัย โทรศัพท์ 093-3209475 และนางสาวสุนันทา อุ่นจางวาง เบอร์ 186-9785677

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^