LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ดาวน์โหลดฟรี! ตัวอย่างรูปเล่มรายงานการอบรมหลักสูตรออนไลน์ E-Learning ของสำนักทดสอบทางการศึกษา

  • 07 ก.พ. 2564 เวลา 11:14 น.
  • 6,033
ดาวน์โหลดฟรี! ตัวอย่างรูปเล่มรายงานการอบรมหลักสูตรออนไลน์ E-Learning ของสำนักทดสอบทางการศึกษา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ดาวน์โหลดฟรี! ตัวอย่างรูปเล่มรายงานการอบรมหลักสูตรออนไลน์ E-Learning ของสำนักทดสอบทางการศึกษา

คุณครูศิริลักษณ์ คำมุงคุณ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เผยแพร่เอกสารรายงานผลการเข้าอบรม “หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)” และได้เปิดให้ดาวน์โหลดเป็นตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดเอกสารแบบไฟล์ Word ครูวันดีนำมาให้คุณครูที่ได้ทำการอบรม ได้นำไปปรับใช้ ครับ

รายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ปีการศึกษา 2563
ของ นางสาวศิริลักษณ์ คำมุงคุณ

    
ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวศิริลักษณ์ คำมุงคุณ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 ได้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2563 ในระบบออนไลน์ ของหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง เมื่อวันที่ 25 มกราคม -5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตามหลักสูตร “หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)” โดยเรียนจากบทเรียนออนไลน์จากเว็บไซต์ https://ebet.obec.go.th/index.php จัดการพัฒนาโดย กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม -5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  รวม 15 ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์/เนื้อหา/สาระการพัฒนา ดังนี้
วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เกิดการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าในในด้านการปฏิบัติงานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
    2. เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเข้าเรียน และเกณฑ์การพิจารณาผลการฝึกอบรม
    1. ผู้เข้าเรียนสามารถเลือกเรียนหน่วยการเรียนได้ทั้ง 6 หน่วย
    2. ผู้เข้าเรียนที่ประสงค์ขอนับคะแนนชั่วโมงการฝึกอบรมของโครงการฯ ตามประกาศของเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ผู้เข้าเรียนจะต้องเข้าเรียนให้ครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน และผ่านเกณฑ์ที่กำหนดครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน

เกณฑ์การพิจารณา
    1. ผู้เข้าเรียนจะต้องเข้าเรียนในแต่หน่วยให้ครบ 100 %
    2. ผู้เข้าเรียนจะต้องทำการทดสอบหลังเรียนให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 60 %
    3. ผู้เข้าเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในข้อ 1 และ ข้อ 2 ที่จะนำผลการฝึกอบรมไปนับคะแนนชั่วโมงการฝึกอบรมของโครงฯ ตามประกาศของเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. จะต้องผ่านเกณฑ์ให้ครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน
    4. กรณีผู้ที่จะได้รับใบวุฒิบัตร เฉพาะผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมครบทั้ง 6 หน่วยตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตรที่ทาง กคศ. กำหนด

หัวข้อ/ลำดับการเข้าร่วมกิจกรรม :
      ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
            หน่วยที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
            หน่วยที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551 
            หน่วยที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551 
            หน่วยที่ 4 การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา 
            หน่วยที่ 5 การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
            หน่วยที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการประเมินระดับนานาชาติ

รูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรม :
    1. การเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ https://ebet.obec.go.th/index.php
    2. วิธีการเข้าเรียน และเกณฑ์การพิจารณาผลการฝึกอบรม
       2.1 ผู้เข้าเรียนสามารถเลือกเรียนหน่วยการเรียนได้ทั้ง 6 หน่วย
       2.2 ผู้เข้าเรียนที่ประสงค์ขอนับคะแนนชั่วโมงการฝึกอบรมของโครงการฯ ตามประกาศของเกณฑ์  ที่ ก.ค.ศ. ผู้เข้าเรียนจะต้องเข้าเรียนให้ครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน และผ่านเกณฑ์ที่กำหนดครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน
       2.3 เกณฑ์การพิจารณา
           1. ผู้เข้าเรียนจะต้องเข้าเรียนในแต่หน่วยให้ครบ 100 %
           2. ผู้เข้าเรียนจะต้องทำการทดสอบหลังเรียนให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 60 %
    3. ผู้เข้าเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในข้อ 1 และ ข้อ 2  ที่จะนำผลการฝึกอบรมไปนับคะแนนชั่วโมงการฝึกอบรมของโครงฯ ตามประกาศของเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. จะต้องผ่านเกณฑ์ให้ครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน
    4. กรณีผู้ที่จะได้รับใบวุฒิบัตร เฉพาะผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมครบทั้ง 6 หน่วยตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตรที่ทาง กคศ. กำหนด


ประโยชน์ที่ได้รับ :
- ต่อตนเอง
    1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มากขึ้น 
    2. ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551 
    3. สามารถนำแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ   พุทธศักราช   2551 มาปรับใช้ในสถานศึกษา
    4. รู้หลักการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาอย่างถูกต้อง 
    5. ได้รับความรู้เรื่อง การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
    6. ได้รับความรู้เรื่อง การพัฒนาส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการประเมินระดับนานาชาติ

- ต่อหน่วยงาน
    ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาตนเองและนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อไป

ปัญหาและอุปสรรค : 
    เว็บไซต์ (Website) ไม่มีความเสถียรเท่าที่ควร เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานเยอะทำให้บางช่วงของการเข้าศึกษานิทรรศการมีความติดขัด ไม่สามารถเรียนรู้นิทรรศการถัดไปได้

ข้อคิดเห็น :
    องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม สามารถนำไปเป็นแบบอย่างละแนวทางที่ดีในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้

ข้อเสนอแนะ : 
   ควรมีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกในโอกาสต่อ ๆ ไป


ดาวน์โหลดรูปเล่ม เอกสารการรายงานการอบรมออนไลน์ ของ สทศ.สพฐ. จัดทำโดย ครูศิริลักษณ์ คำมุงคุณ ได้ที่ :: เอกสารแนบ
 
  • 07 ก.พ. 2564 เวลา 11:14 น.
  • 6,033

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <